Vuosaaren sillalle uusi päällyste

Kesän saapuessa myös katujen asfaltoinnit alkavat. Helsingissä päällystetään uudelleen useita katuja ympäri kaupunkia. Uudelleenpäällystysohjelma sisältää ajoratojen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien asfaltit ja kiveykset. Päällystysohjelmaan on Itä-Helsingin alueella merkitty myös Vuosaaren sillan päällystäminen.

Päällystykset aloitetaan toukokuun alussa, ja ne jatkuvat kesän ajan. Töiden aluksi vanha asfaltti jyrsitään pois, minkä jälkeen kaduille tehdään uudet päällystykset ja tiemerkinnät.

Työt pyritään saamaan valmiiksi kussakin paikassa noin kahdessa viikossa. Sää ja mahdolliset konerikot voivat pidentää työhön kuluvaa aikaa. 

Kaupunki mittaa pääkatujen kuntoa säännöllisesti. Tietojen pohjalta laaditaan vuosittain uudelleenpäällystysohjelma, jonka mukaisesti päällystystyöt toteutetaan. Uudelleenpäällystysohjelmaa täsmennetään päällystyskauden aikana. 

Kohteet löytyvät merkittyinä myös Helsingin kartta.hel.fi -karttapalvelusta myöhemmin toukokuun aikana. Koska listaus on alustava, osa alla olevista kaduista voi jäädä pois päällystettävien katujen listalta.