Pro Meri-Rastila -liike vaatii Merirasti-kappelin rakennuksen säilyttämistä

Kappeli valmistui 1993, ja sen suunnitteli arkkitehti Kaarlo Leppänen yhdessä rakenteiden suunnittelija Lauri Mehton kanssa. Kappeli on osa Meri-Rastilan korttelitaloa.

Kappeli valmistui 1993, ja sen suunnitteli arkkitehti Kaarlo Leppänen yhdessä rakenteiden suunnittelija Lauri Mehton kanssa. Kappeli on osa Meri-Rastilan korttelitaloa.

Pro Meri-Rastila -kansanliike jätti 29.6. oikaisuvaatimuksen Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, jonka mukaan se vaatii, että Helsingin seurakuntayhtymän Merirasti-kappelia koskeva purkulupa hylätään.

Oikaisuvaatimuksessa sanotaan esimerkiksi: ”Vaadimme, että kappelirakennus liitetään Merirasti-korttelin arkkitehtuurikilpailuun ja säilytetään osana uudistuvaa korttelia.

Vaadimme, että Helsingin kaupunki ottaa tontin vastaan seurakuntayhtymältä kappelirakennuksen kera ja vapauttaa seurakuntayhtymän tontinvuokrasta ja muista kuluista pikimmiten.”

Perusteissa, joilla muutoksia vaaditaan, mainitaan purkuhankkeen puutteelliset menettelyt.

Pro Meri-Rastilan mukaan myöskään Helsingin kaupunginmuseon lausuntoa ei ole huomioitu asianmukaisella vakavuudella, sillä kaupunginmuseo ei puolla kappelin purkamista.

Lisäksi rakennushistoriaselvitys määrittää kappelin arvorakennukseksi, toteaa sen olevan korjattavissa ja pitää sen arkkitehtuuria ja hahmoa soveltuvana moneen käyttöön.

Kansanliikkeen mukaan Helsingille kulttuuriympäristöohjelma vuosille 2023–2028 tukee Merirasti-kappelin säilyttämistä, ja Pro-Meri-Rastila haluaisikin kappelin mukaan Korttelitalon arkkitehtuurikilpailuun.

Pro-Meri Rastila julkaisi 16.6. asiasta myös kannanoton, jonka voi lukea osoitteessa promerirastila.blogspot.com