Harbonkadun päiväkodille poikkeamislupa

Harbonkatu 8:n tyhjälle tontille kaavaillaan uusia päiväkotitiloja.

Harbonkatu 8:n tyhjälle tontille kaavaillaan uusia päiväkotitiloja.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kokouksessaan 27.2. Harbonkatu 8:aan suunnitellun päiväkotirakennuksen poikkeamishakemuksen. Hakemuksen mukainen hanke edellyttää poikkeamista asemakaavasta seuraavasti:

– Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueelle (AR) saadaan rakentaa päiväkotirakennus. Tontille osoitettu rakennusoikeus (1 100 k-m²) saadaan ylittää 160 k-m² (15 %).

noin 2 200 m² kokoinen päiväkodin piha-alue rakennetaan osittain asemakaavassa osoitetulle puistoalueelle (VP).

– Poiketaan asemakaavassa määräyksestä ”tontilla on julkisivumateriaalien oltava puiston suuntaan tumman sävyistä puuta ja Harbonkadun suuntaan vaaleaa tiiltä tai muurauksen päälle tehtyä rappausta” siten, että julkisivumateriaalina saadaan käyttää tumman sävyistä puuta rakennuksen kaikkiin suuntiin.

– Poiketaan asemakaavassa osoitetusta määräyksestä ”ei tonttia saa aidata” siten, että päiväkotia koskeva piha-alue saadaan aidata.

– Autopaikkojen vähimmäismäärästä 13 ap (1 ap/100 k-m²) poiketaan siten, että tontin autopaikkojen vähimmäismäärä on 5 ap (1 ap/300 k-m²).

– Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärästä 42 poiketaan siten, että tontin polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä on 14 pp.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti myöntää poikkeamisen määräaikaisena 31.12.2029 asti ja seuraavilla ehdoilla:

– Rakennukseen tulee toteuttaa viherkatto, jonka kasvualustan paksuus on riittävä niitty- tai ketokasvillisuudelle, ja joka täydentää viereisen niittyalueen ekologisia arvoja.

– Päiväkodin pihan aitaaminen tulee toteuttaa kulttuurihistoriallisesti merkittävään ympäristöön sopivana.

– Rakennuksen tulee olla perustuksia, ala- ja välipohjaa sekä väestönsuojaa lukuun ottamatta pääosin puurakenteinen, ja sen arkkitehtuurin noudattaa suunnitelmien periaatteita.