Katujen asfaltointi Helsingissä alkaa taas – myös Vuosaaressa kohteita

Kadun asfaltointia Vilhovuorenkadulla.        Kuva: Elli Pukkinen

Kadun asfaltointia Vilhovuorenkadulla. Kuva: Elli Pukkinen

Kesän saapuessa myös katujen asfaltoinnit alkavat. Helsingissä päällystetään uudelleen useita katuja ympäri kaupunkia. Uudelleenpäällystysohjelma painottuu pääsääntöisesti ajoratojen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien asfalttipinnan uusimiseen.

Työt kestävät kussakin kohteessa noin kaksi viikkoa

Työt pyritään saamaan valmiiksi kussakin paikassa noin kahdessa viikossa. Sää ja mahdolliset konerikot voivat pidentää työhön kuluvaa aikaa. Mahdolliset kiertotiet opastetaan töiden aikana kohdekohtaisesti. Osa päällystyskohteista tullaan tekemään yötöinä liikenteelle aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Yötöistä tiedotetaan alueen kiinteistöjä erikseen.

Pääkatujen kuntoa mitataan säännöllisesti

Uudelleenpäällystysohjelma painottuu Helsingin pääkatuverkostolle. Kaupunki mittaa pääkatujen kuntoa säännöllisesti vuosittain. Kuntotietoja käytetään vuosittaisen uudelleenpäällystysohjelman laatimisen tukena.

Uudelleenpäällystysohjelmaa täsmennetään päällystyskauden aikana. Ohjelma sisältää ajoratojen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien pintarakenteiden uusimisen.

Listaus on alustava, joten osa alla olevista kaduista voi jäädä pois päällystettävien katujen listalta tai niiden toteutus voi siirtyä seuraaville vuosille.

Katujen ja teiden ajoradat Vuosaaressa

* Vuosaarentie välillä Valkopaadentie–Porslahdentie

* Vuotie välillä Porslahdentie–Gustav Pauligin katu

* Aurinkolahden puistotie välillä Leikosaarentie–Solvikinkatu