Yläkouluun (7. luokalle) sekä 3. luokalle hakeminen Vuosaaressa

Koukkusaarentien koulun kuva.

Vuoniityn peruskoulun Koukkusaarentien piste.

Vuosaaressa on neljä suomenkielistä peruskoulua: Aurinkolahden peruskoulu, Merilahden peruskoulu, Puistopolun peruskoulu ja Vuoniityn peruskoulu. Nämä koulut tarjoavat paljon hyviä vaihtoehtoja eri kielten opiskelussa sekä painotetussa opetuksessa.

Aurinkolahden peruskoulussa on tarjolla:

Teknologiapainoteiseen opetukseen voi hakea 6. luokalla soveltuvuuskokeen kautta.
Aurinkolahden peruskoulun kielitarjonta:
A1 englanti, ranska, ruotsi
A2 englanti, espanja, ruotsi, saksa
B1 ruotsi
B2 saksa, espanja

Merilahden peruskoulussa on tarjolla:

Liikuntapainotteiseen opetukseen voi hakea sekä 2. että 6. luokalla sovelluskokeen kautta. Luonto- ja tiedepainotteiseen opetukseen voi hakea 6. luokalla sovelluskokeen kautta.
Merilahden kielivalikoima:
Kielirikasteinen (25 % opetuksesta englanniksi) englannin kielen opetus 1. luokalta
A1 englanti, ranska, ruotsi
A2 englanti, ranska, ruotsi
B1 ruotsi
B2 saksa, ranska, espanja, venäjä

Puistopolun peruskoulussa on tarjolla:

Taideilmaisun painotettua opetusta on luokilla 3–9. Taideilmaisuun voi hakea sekä 2. että 6. luokalla sovelluskokeen kautta. Lisäksi tarjolla on liikunnan painotettua opetusta luokilla 3–9. Liikuntaan voi hakea sekä 2. että 6. luokalla sovelluskokeen kautta. Lisäksi 6. luokalla voi hakea Suomen Olympiakomitean koordinoimaan urheiluyläkouluun urheilulinjalle.
Puistopolun kielivalikoima:
A1 englanti, ranska, ruotsi
A2 englanti, ruotsi, espanja, saksa, ranska
B1 ruotsi
B2 saksa, ranska, espanja

Vuoniityn peruskoulussa on tarjolla:

A1 englanti, ranska, saksa
A2 englanti, ruotsi, ranska, venäjä
B1 englanti (7. lk), ruotsi
B2 saksa, ranska, venäjä
Musiikkipainotteiseen opetukseen voi hakea sekä 2. että 6. luokalla sovelluskokeen kautta. Mediapainotteiseen opetukseen voi hakea 6. luokalla sovelluskokeen kautta.

Miten huoltajat ja oppilaat toimivat?

2. luokan oppilaat palauttavat 25.1.2019 mennessä painotetun opetuksen hakulomakkeen siihen kouluun, jonne oppilas ensisijaisesti pyrkii.

Vastaavasti 6. luokan oppilaan palauttavat 17.1.2019 mennessä painotetun opetuksen hakulomakkeen siihen kouluun, jonne oppilas ensisijaisesti pyrkii.

Lisätietoja hakemisesta saa omalta luokanopettajalta, Vuosaaren koulujen rehtoreilta ja opinto-ohjaajilta sekä koulujen kotisivuilta. Netistä löytyy myös 6. luokkalaisen opas.

Vuosaaressa asuu joka kymmenes helsinkiläinen nuori. Vuosaaren koulut tarjoavat erittäin monipuolisen opetustarjonnan lähellä vuosaarelaisen nuoren kotia.