Maksutonta vapaa-ajantoimintaa nuorille

Vuosaaren alueella järjestetään kevään aikana monipuolinen kattaus nuorten ideoimaa ja suunnittelemaa vapaa-ajan tekemistä. Toiminta on koottu Operaatio Pulssi! -esitteeseen, joka luokanvalvojien avulla on jaettu alueen 6.–9.-luokkalaisille. Kaikki esitteen toiminta on maksutonta ja avointa 12–18-vuotiaille, ellei sisällön kohdalla mainita toisin. Pulssin toiminnot ovat pääasiassa suomenkielisiä. Pulssin esitteitä saa myös Vuotalolta sekä alueen kirjastoista ja nuorisotaloilta. Operaatio Pulssin tarjonta löytyy myös harrastushaku.fi ja pulssi.munstadi.fi sivustoilta.

Osa kursseista ja työpajoista vaatii ennakkoilmoittautumisen. Ilmoittautumisohjeet löytyvät kunkin toiminnon kohdalta erikseen. Lisätietoja saa myös alueen koordinaattorilta Tiina Papuselta, puhelin ja WhatsApp: 040 587 6266, tiina.papunen@hel.fi tai Instagramissa @operaatiopulssi.

Operaatio Pulssi! Idän avulla nuoret pääsevät kokeilemaan maksutta erilaisia harrastuksia ja tapahtumia sekä ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan niitä yhdessä ammattilaisten kanssa. Operaatio Pulssi! on Helsingin kaupungin organisoimaa toimintaa. Pulssin toiminnassa ovat mukana alueen nuoret, koulut, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimijat, kirjasto, seurakunta, työväenopisto sekä paikalliset järjestöt ja seurat. Operaatio Pulssi! Itä aloitti toiminnan kesäkuussa 2018, ja toiminta laajenee myöhemmin koko Itä-Helsinkiin.

Operaatio Pulssi! Itä vahvistaa nuorten vaikuttamismahdollisuuksia

Operaatio Pulssi! kerää nuorilta ajatuksia ja mielipiteitä siitä, millaista tekemistä nuoret kaipaavat vapaa-ajallaan ja tarjoaa nuorille mahdollisuuksia toteuttaa omia ideoitaan. Tietoa kerätään ja työstetään osana Helsingin kaupungin nuorten osallistuvaa budjetointia RuutiBudjettia sekä erilaisissa tempauksissa esimerkiksi kouluilla ja nuorisotaloilla. Pulssin kautta nuoret voivat vaikuttaa alueensa vapaa-ajan tekemiseen läpi vuoden olemalla yhteydessä oman alueensa koordinaattoriin. Tehdään yhdessä nuorten ideoista totta!

Tiina Papunen, koordinaattori