Ilveskorvenpuistosta suunnitelmaluonnos

Haivainnekuva Ilveskorvenpuistosta uudistuksen jälkeen.

Haivainnekuva Ilveskorvenpuistosta uudistuksen jälkeen Pohjoiselta ostoskeskukselta Kallvikintielle päin.

Helsingin kaupunki laatii suunnitelmaa Ilveskorvenpuiston peruskorjauksesta. Puistosuunnitelmaluonnos esitellään asukkaille tiistaina 14.1.2020 kello 17.30–19.00 Vuosaaren lukiolla, Vuosaarentie 7. Puistosuunnitelmaluonnokseen voi tutustua myös 8.1.–22.1.2019 välisenä aikana Sörnäistenkadun asiakaspalvelupisteessä (Sörnäistenkatu 1) sekä kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Kangaslampi ja Ilveskorvenpuisto sijaitsevat Pohjois-Vuosaaressa.

Puiston peruskorjauksen suunnittelu perustuu voimassa olevaan asemakaavaan. Ilveskorvenpuiston peruskorjauksen tavoitteena on kaupunkikuvallisesti laadukas, toimiva ja viihtyisä kaupunkipuisto. Puiston oleskelu- ja leikkipaikkoja uudistetaan, toimintoja monipuolistetaan ja kulkuyhteyksiä parannetaan. Puiston historiallisia arvoja kunnioitetaan ja kerrokselliset lähtökohdat huomioidaan. Puistosuunnitelma valmistuu vuoden 2020 aikana.

Mahdollista palautetta suunnitelmaluonnoksesta toivotaan 22.1.2020 mennessä.