Pohjoisen ostoskeskuksen alueen ja Ilveskorvenpuiston suunnitelmia esiteltiin asukastilaisuuksissa

Pohjoisen ostoskeskuksen uusia taloja. Luonnos: L Arkkitehdit Oy

Pohjoisen ostoskeskuksen uusia taloja. Luonnos: L Arkkitehdit Oy

Pohjoisen ostoskeskuksen alueen rakennussuunnitelmat ja Ilveskorvenpuiston alueen puistosuunnitelmat olivat esillä Vuosaaren lukiossa järjestetyissä kahdessa eri asukastilaisuudessa 14.1. ja 16.1.

Vuosaaren pohjoisen lähikeskustan, eli Pohjoisen ostoskeskuksen alueen suunnitelmista oli alustamassa arkkitehti Jussi Ukkonen. Ukkonen kertoi, että vanhan ostoskeskuksen purkamista suunnitellaan. Asemakaavan muutos on lähtenyt liikkeelle ostarin omistavan Vuosaaren Liikekeskus Oy:n toimesta. Tilalle kaavaillaan 5–8-kerroksisia asuintaloja, erityisasumista, päiväkotia, liike- ja pysäköintitiloja.

Kaavaehdotus on tarkoitus antaa lautakuntakäsittelyyn tämän vuoden aikana ja tarkistettu ehdotus vuonna 2021.

Bonava Suomi Oy, Helsingin kaupunki ja L Arkkitehdit Oy ovat laatineet neuvottelujen pohjalta alueen viitesuunnitelman.

– Alueen rakennusala on 15 000 k-m2, joista asumista 10 000 k-m2, erityisasumista 3 000 k-m2 ja liiketilaa 1 500 k-m2. Asukkaita ostarin alueelle tulisi noin 300, Mari Ille L Arkkitehdeistä kertoi.

Lukemiin ei sisälly mahdollinen täydennysrakentaminen Mustalahdentien pohjoispuolelle.

Liiketilat tulisivat alakerroksiin, autopaikat sekä varastot maan alle ja asuminen ylös. Erityisasuminen on vanhusten palveluasumista. Myös Vuosaaren lähiöasemalle on varattu suunnitelmissa oma tila.

Julkisivuista ja talojen ilmeestä on laadittu kolme vaihtoehtoa, joista yhtä lähdetään toteuttamaan.

Arkkitehti Jussi Ukkonen kertoi, että alueen suunnitelmat laaditaan todennäköisesti kolmessa osassa, eli ostoskeskuksen tontti, Ilveskorvenpuisto ja Neitsytsaarentien Ilmarisen tontti kukin erikseen.

Tutkittavana on nyt myös Vakuutusyhtiö Ilmarisen Neitsytsaarentiellä omistamien talojen purkaminen ja korvaaminen uusilla taloilla. Myös Mustalahdentien reunaan pohditaan täydennysrakentamista.

Yleisön mielipiteet niin ostarin säilyttämisen kuin purkamisenkin puolesta vaihtelivat. Esille tuli huoli uusien rakennusten sopimisesta vanhan Vuosaaren ilmeeseen, niiden korkeudesta ja varjostumista. Samoin epäiltiin, kestääkö viereinen Kangaslampi rakentamisen ja kaivamisen. Vastauksena kerrottiin, että savilinssin päällä kelluva lampi kestää laskelmien mukaan yhden kellarikerroksen rakentamisen.

Mielipiteitä Pohjoisen ostoskeskuksen alueen suunnitelmista voi esittää 31.1.2020 saakka. Lisätietoja suunnitelmista: hel.fi/suunnitelmat

Ilveskorvenpuistoa kehitetään

Havainnekuva ostarilta Kangaslammelle päin. Vasemmalla leikki- ja pelikenttä, oikealla oleskelunurmi.

Havainnekuva ostarilta Kangaslammelle päin. Vasemmalla leikki- ja pelikenttä, oikealla oleskelunurmi. Havainnekuva: Näkymä Oy

Ilveskorvenpuistoon suunnitellaan mittavaa peruskorjausta. Puiston koilliskulmaan on tarkoitus tehdä oleskeluun ja erilaisiin tapahtumiin soveltuva oleskelunurmi. Kaakkoiskulmaan tulee leikkialue erilaisine telineineen ja pelipöytineen. Lammen laitureita uusitaan sekä lisätään ja keskelle lampea kaavaillaan suihkulähdettä. Lammen vedenlaatua on tarkoitus parantaa ehkä ruoppauksin ja virtausmahdollisuuksia lisäämällä. Lounaiskulman suo säilytetään ja puiston kulkuyhteyksiä parannetaan.

Asukastilaisuuden yleisökeskustelussa puistoon haluttiin kahviota. Suunnittelijat ovatkin ottamassa kopin ideasta, ja mahdollinen paviljonkirakennus saattaa nousta puiston luoteiskulmaan, entisen bussien kääntöpaikan kohdille. Myös polkuveneitä tai soutuveneitä lammelle ehdotettiin. Vessojen tarve alueelle tuli myös esille keskustelussa. Huolta kannettiin myös epäsosiaalisen aineksen aiheuttamasta häiriö-käyttäytymisestä ja keinoista sen ehkäisemiseksi uusitussa puistossa.

Teksti: Eero Honkanen