Vuoniityn peruskoulun väliaikaisen lisärakennuksen tekeminen Hettarille alkaa

Vuoniityn peruskoululle suunnitellaan väliaikaista lisärakennusta osoitteeseen Heteniityntie 4. Lisärakennuksen viitteellinen sijainti on merkitty karttaan oranssilla. Sijainti voi tarkentua suunnittelun edetessä. Kuva: Helsingin kaupunki.

Vuoniityn peruskoululle suunnitellaan väliaikaista lisärakennusta osoitteeseen Heteniityntie 4. Lisärakennuksen viitteellinen sijainti on merkitty karttaan oranssilla. Sijainti voi tarkentua suunnittelun edetessä. Kuva: Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala kertoo perjantaina 28.2. ilmestyneessä tiedotteessaan, että Vuoniityn peruskoululle suunnitellaan väliaikaista lisärakennusta koulun tontille osoitteeseen Heteniityntie 4. Rakentamista valmistelevat työt on tarkoitus aloittaa maaliskuussa. Tavoitteena on, että tilat ovat käytössä elokuun 2020 alussa.

Vuoniityn peruskoulu toimii kolmessa toimipisteessä osoitteissa Heteniityntie 4, Koukkusaarentie 9 ja Venemestarintie 14. Koulussa on yhteensä yli 940 oppilasta. Toimipisteiden tilat ovat täynnä ja koulu tarvitsee lisätiloja kasvaneelle oppilasmäärälle.

Heteniityntien nykyiselle koulurakennukselle suunnitellaan perusparannusta sekä pysyvää laajennusta. Laajennuksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2026. Lisätiloja tarvitaan kuitenkin jo ennen sitä.

Väliaikaiseen lisärakennukseen suunnitellaan tiloja noin sadalle oppilaalle. Rakennuksen on tarkoitus olla yksikerroksinen tilaelementtirakennus, jonka kokonaisala on arviolta 450 kerrosneliömetriä. Piha-alueena toimivat nykyiset koulun piha-alueet. Kun pysyvä laajennus valmistuu, väliaikainen rakennus poistetaan ja rakennuspaikka ennallistetaan.

Vuoniityn peruskoulun oppilasmäärä on kasvanut lukuvuonna 2018–2019 noin 80 oppilaalla. Oppilasmäärän on arvioitu pysyvän nykyisellään, mutta uusia oppilaita voi tulla lisärakentamisen myötä. Vuosaaressa on käynnissä useita asemakaavahankkeita. Oppilaat Heteniityntien toimipisteeseen tulevat Vuoniityn peruskoulun oppilaaksiottoalueelta Vuosaaresta.

Työmaaliikenne vilkkainta rakentamisen alkuvaiheessa

Heteniityntien koulu.

Heteniityntien toimipisteen pihalle tulee välikainen lisärakennus ennen pysyvän laajennuksen tulemista.

Rakentamista valmistelevat työt on tarkoitus aloittaa tontilla maaliskuussa 2020. Varsinainen rakentaminen voidaan aloittaa heti, kun rakentamiselle on saatu lupa.

Työmaaliikenne on vilkkainta hankkeen alkuvaiheessa, kun työmaalla tehdään maanrakentamistöitä. Myös elementtien kuljetus vaatii raskasta kalustoa. Vaikka turvallisuuden varmistaminen on työmaiden arkea, pyydetään aikuisia keskustelemaan lasten kanssa työmaan vaikutuksesta arkiseen liikkumiseen ja leikkipaikkojen valintaan.

Rakennustyömaa aidataan ja kulkureitit merkitään opastein. Ajoneuvoliikenteeseen voi tulla väliaikaisia muutoksia rakentamisen aikana.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi lisätilojen tarveselvityksen joulukuussa 2019. Hankesuunnitelmasta päättää kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto.