Hettarin koulun väliaikaisen lisäosan rakentaminen alkoi

Väliaikaisen lisärakennuksen rakennustyöt Vuoniityn koulun pihalla ovat alkaneet.

Väliaikaisen lisärakennuksen rakennustyöt Vuoniityn koulun pihalla ovat alkaneet.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto hyväksyi kokouksessaan osoitteeseen Heteniityntie 4 sijoittuvan, tilaelementeistä koostuvan koulukäyttöön suunnitellun paviljongin hankesuunnitelman. Vuoniityn peruskoulun pihalle rakennetaan koulun lisärakennus, jonka enimmäislaajuus on 450 brm² ja hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 099 000 euroa.

Tilapäisen koulurakennuksen perustustyöt alkoivat heti. Tilojen tulisi olla käytössä elokuussa 2020. Lisärakennusta tarvitaan, sillä koulun tilat eivät riitä kasvavalle oppilasmäärälle. Lisärakennus on tarkoitettu noin 100 oppilaalle.

Kommentoi Heteniityntien asemakaavan muutosta

Koulun tontille tulee ensin tilapäinen rakennus, joka on tarkoitus myöhemmin korvata pysyvällä lisärakennuksella. Tontilla olevien 1- ja 2-kerroksisten rakennusten purkua suunnitellaan, jotta pysyvä laajennus voidaan toteuttaa. Pysyviin tiloihin suunnitellaan myös yleisiä liikunta- ja kokoontumistiloja sekä päiväkotia. Pysyvän lisärakennuksen  arvioidaan valmistuvan vuonna 2026.

Heteniityntiellä sijaitsevan Vuoniityn peruskoulun toimipisteen alueelle suunnitellaan koulun pysyvää laajennusta. Myös Heteniityn urheilukentän pysäköintijärjestelyihin suunnitellaan muutoksia ja Heteniityntien varteen täydennysrakentamista. Myös alueen reitistöä aiotaan kehittää.

Mielipiteitä voi esittää ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto on esillä 18.5.2020 saakka osoitteessa hel.fi/suunnitelmat