OmaStadin budjetti tuplaantuu 8,8 miljoonaan

Aurinkolahden rannan isojen kivien raivaaminen pois rantaviivalta on yksi hanke, joka eteni toteutukseen osallistuvan budjetoinnin ensimmäisellä OmaStadi-kierroksella. Kuva: Rate Virtanen

Järjestyksessään toinen Helsingin osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-kierros käynnistyy ideoinnilla vuoden 2020 syksyllä. Toteutustapaa uudistetaan kaupunkilaisilta ja kaupungin asiantuntijoilta saatuun palautteeseen pohjaten.

OmaStadi-kierros huipentuu äänestykseen syksyllä 2021. Samalla käytössä oleva määräraha kaksinkertaistuu 8,8 miljoonaan euroon. Määrärahasta kohdennetaan edelleen 80 prosenttia suurpiireille niiden asukasluvun mukaan ja 20 prosenttia kaupungin yhteisiin hankkeisiin. Uutta on, että yksittäisen äänestettävän ehdotuksen kustannukset saavat olla enintään 50 prosenttia alueen kokonaisbudjetista.

OmaStadi on kaikkien helsinkiläisten yhteinen asia. Tavoitteena on, että monenlaiset kaupunkilaiset kaikista kaupunginosista osallistuvat ideointiin, ehdotusten tekemiseen ja äänestämiseen. Seuraavalla kierroksella lisätäänkin vuorovaikutusta, yhteistyötä ja ideoiden yhdistämistä monipuolisten ehdotusten kehittämiseksi.

Alueilla järjestetään toisella kierroksella Raksa-työpajoja, joissa samaan palveluun tai paikkaan kohdistuvia tai muuten yhteensopivia ideoita voidaan yhdistellä yhdeksi ehdotukseksi. Lisäksi järjestetään teemaperustaisia työpajoja, joissa ehdotusten tekijät tapaavat kaupungin asiantuntijoita ehdotusten kehittämiseksi.

Sähköisessä äänestyksessä päätetään vapaavalintaisen suurpiirialueen budjettiehdotusten lisäksi kaupungin yhteisistä ehdotuksista. Äänioikeutettuja ovat kaikki vähintään 12 vuotta äänestysvuonna täyttävät helsinkiläiset. Kouluissa järjestetään äänestys niiden oppilaille, ja monet kaupungin toimipisteet tarjoavat apua äänestämiseen kuten ensimmäiselläkin kierroksella. Äänestystuloksen kehittymistä on mahdollista seurata reaaliajassa. Ensimmäisestä kierroksesta poiketen äänestäjä ei voi tehdä muutoksia kerran antamiinsa ääniin.

Ensimmäisen kierroksen hankkeita toteutukseen nyt kesällä

Helsingin ensimmäiseltä osallistuvan budjetoinnin kierrokselta toteutettaviksi äänestettyjen 44 hankkeen toteuttaminen alkoi helmi–maaliskuun vaihteessa. Starttiraksa-tapahtumissa suunnitelmien tekemiseen osallistuneet kaupunkilaiset sekä kaupungin asiantuntijat tarkensivat yhdessä hankkeiden yksityiskohtia.

Tavoitteena on, että mahdollisimman moni hanke valmistuisi jo vuoden 2020 aikana, mutta koronaviruksen aiheuttama poikkeustila voi tuoda viivästyksiä aikatauluihin. Ensimmäisten hankkeiden arvioidaan valmistuvan kesällä 2020. Seuraa hankkeiden etenemistä täällä: omastadi.hel.fi/results

Itäisen suurpiirin ensimmäisen kierroksen vuosaarelaisia tai Vuosaareen liittyviä hankkeita ja niiden etenemistä voi seurata suoraan seuraavilla sivuilla:

Siisteyttä Itä-Helsinkiin: https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-itainen/f/150/results/8

Skata: https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-itainen/f/150/results/25

Broända: https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-itainen/f/150/results/29

Aurinkolahti: https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-itainen/f/150/results/23

Haruspuisto: https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-itainen/f/150/results/19

Nuorisotilat: https://omastadi.hel.fi/processes/omastadi-itainen/f/150/results/15