Vuosaarelaisjärjestöiltä lausunto Vartiokylänlahden alueen suunnitteluperiaatteisiin

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta ovat jättämässään lausunnossa käsitelleet Vartiokylänlahden ympäristön suunnitteluperiaatteita. Lausunnossa on otettu kantaa vain Vuosaarta koskeviin suunnitelmiin, eli Meri-Rastilan länsirantaa (kaavamateriaalissa Rastilanranta), Rastilan metroaseman seutua ja Rastilan kartanon ympäristöä koskeviin suunnitelmiin.

Meri-Rastilan länsiranta

Lausunnossa korostetaan Meri-Rastilan länsirannan luontoarvoja ja kaupunkimetsän tärkeyttä asukkaille. Lausunnossa todetaan muun muassa seuraavaa:

”Ehkä erikoisin puute nyt esillä olevassa kaavamateriaalissa on kuitenkin, että se suurelta osin vaikenee hankealueen viereen kohdistuvasta suuren mittakaavan täydennysrakentamisprojektista, Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksesta. Nykyiselle noin 5 100 asukkaan alueelle esitetään uutta asuinrakentamista 4 600 asukkaalle.

Rakentamisen suunnittelun aloittaminen asukkaille tärkeälle Meri-Rastilan länsirannan luontoalueelle, samanaikaisesti kun aivan sen vieressä on käynnissä asemakaavasuunnittelu Helsingissä poikkeuksellisen mittavan täydennysrakentamisen osalta, on oudon piittaamatonta ja ylimielistä alueella asuvia vuosaarelaisia kohtaan.

Alueiden rakentamisen samanaikainen suunnittelu syö uskottavuutta myös Meri-Rastilan kaupunkiuudistukselle esitetyiltä motiiveilta ja lisää tarpeettomasti suunnitteluilmapiirin ristiriitoja Vuosaaressa. Meri-Rastilan ulkoilualueen säilyttäminen nykyisellään Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteissa ja tulevassa kaavarungossa rauhoittaisi edes osan Meri-Rastilaa asuinalueen tulevan metamorfoosin myllerryksessä.”

Rastilan metroaseman seutu

Rastilan metroaseman seudusta lausunnossa puolletaan ideaa Vuotien kanjonin kattamisella kannella. Lausunnossa todetaan:

”Uusi kansirakenne korjaisi Vuotien ja metroradan leveän kanjonin ikävää maisemahaittaa ja vähentäisi liikenteen aiheuttamaa melua väylien varren asunnoissa. Tehtävän selvityksen tulosten mukaan kannella voisi sitten olla asuinrakentamista tai vaikka monikäyttöinen puistoinen viherkansi. Kumpikin ratkaisu olisi oivallinen parannus nykytilanteeseen ja kohentaisi viihtyisyyttä väylien läheisyydessä laajemminkin.”

Rastilan kartanon seutu

Rastilan kartanon ympäristöstä lausunnossa todetaan esimerkiksi seuraavaa:

”Käsitellessään uuden yleiskaavan toteuttamisohjelmaa sen hyväksymisen jälkeen kaupunkiympäristölautakunta kuitenkin siirsi leirintäalueen toteuttamisen ensimmäisestä vaiheesta 2018–2035 seuraavaan vaiheeseen 2030–2040. Tämä oli myös Vuosaari-Seuran, Vuosaari-Säätiön ja Vuosaari-toimikunnan lautakunnalle esittämä toivomus, joka tosin koski myös Meri-Rastilan länsirantaa.

Vuosaarelaiset yhteisöt ovatkin hämmästyneitä siitä, että nyt Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteiden ja kaavarungon laatimisen yhteydessä tehdään alustavia linjauksia ja keskeisiä valintoja alueen tulevan maankäytön osalta myös leirintäaluetta koskien, vaikka ollaan vasta vuodessa 2020. Suunnitteluperiaatteiden luonnoksen mukaan varsinaisen asemakaavan laatiminen ajoittuu 2030-luvulle. Tämänkaltainen ohjaava ennakointi on kaupunginvaltuuston hyväksymän yleiskaavan toteuttamisohjelman aikataulun kirjaimen ja hengen vastaista.

Rastilan leirintäalue on sijainnut Vuosaaressa vuodesta 1971 asti, ja paikasta on tullut myös monille vuosaarelaisille tärkeä.

Rastilan eli Rastbölen kartanon ympäristö on yksi Vuosaaren merkittävimmistä kulttuuriympäristöistä, jonka paikallishistoriallinen aikajänne ulottuu keskiajalta 1950-luvun alkuun.

Koko Rastilan kartanoympäristön ja puistoalueen sijainti alhaalla Rastilanpuron laaksossa tekee siitä erityisen haavoittuvan isoille muutoksille ympäristön suurmaisemassa. Suunnitteluperiaatteiden luonnoksessa sinne hahmotellun korttelitehokkuuden toteuttaminen muuttaisi paikan kulttuuriympäristöä ymmärtämättömän kaupunkisuunnittelun surulliseksi muistomerkiksi ja varoittavaksi esimerkiksi tuleville helsinkiläisille sukupolville.”

Lausunnon allekirjoittajina ovat Vuosaari-Seuran pj. Nina Ruuttu, Vuosaari-Säätiön pj. Heikki Hurtta ja Vuosaari-toimikunnan pj. Liisa Winberg. Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa Vuosaari-Seuran sivuilla vuosaari.fi Samoilla sivuilla on lisäksi muun muassa lausunto Heteniityn koulun ympäristön asemakaavahankkeesta.