Sataman ruoppaustyöt alkaneet

Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämishankkeen rakennustyöt käynnistyivät kesäkuun alussa. Työt aloitettiin urakoitsijana toimivan Boskalis Terramaren toimesta satama-altaan ruoppaustöillä.

Kesän aikana töitä tehdään satama-altaassa. Satama-altaasta ruopattuja maita kuljetetaan kauempana sijaitsevalle meriläjitysalueelle. Tämä aiheuttaa liikennettä satamassa, väylällä sekä niiden läheisyydessä. Syksyn aikana työt siirtyvät väylälle. Urakan aikana otetaan käyttöön väliaikaisia liikennejärjestelyitä, jotka merkitään viitoilla. Hanke toteutetaan kahden avovesikauden aikana, jolloin meriväylällä ja satama-altaassa työskennellään ympärivuorokautisesti. Uusi, syvempi meriväylä otetaan käyttöön vuoden 2021 lopussa.

Vilkkaat veneväylät risteävät useassa kohdassa Vuosaaren meriväylän kanssa ja sijaitsevat työkohteiden läheisyydessä. Meriväylä ja satama ovat rakentamisen ajan normaalisti meriliikenteen käytössä. Työkohteen läheisyydessä uiminen ja sukeltaminen on kuitenkin kielletty, ja veneilijöiden tulee pitää työkalustoon turvallisuussyistä vähintään 150 metrin varoetäisyys.