Skenaariotyön tulos: Matkustajaliikenteen keskittäminen Vuosaareen epärealistista

Vuosaaren satama. Kuva: Suomen ilmakuva Oy

Vuosaaren satama. Kuva: Suomen ilmakuva Oy

Helsingin Satama Oy on pormestari Jan Vapaavuoren pyynnöstä laatinut skenaariotyön Helsingin satamien toimintojen sijoittumisen vaikutuksista sataman liiketoimintaan ja Helsingin kaupungin maailman toimivin kaupunki -vision toteutumiseen.

Skenaariotyössä tarkasteltiin kolmea eri vuoteen 2040 ulottuvaa vaihtoehtoa liikenne- ja matkustusennusteiden, asiakasnäkemyksien, investointitarpeiden ja teknologisen kehityksen näkökulmasta.
 1. Toiminta jatkuu nykyisissä satamanosissa, perusskenaario
  2.  Keskustan satamien liikenteen keskittäminen, Länsisatama-skenaario
  3. Vuosaaren sataman laajentaminen matkustaja-autolauttaliikenteen satamaksi, Vuosaari-skenaario

Toteutuessaan skenaariot tuottavat merkittäviä eroja vuoteen 2040 mennessä. Perus- ja Länsisatama -vaihtoehdot ovat arvion mukaan toteuttamiskelpoisimpia skenaarioita.

Perusskenaario sallii liiketaloudellisesti tuottavimman laivaliikenteen kehityksen ja olisi siksi paras ratkaisu Helsingin Satama Oy:n ja asiakkaiden kannalta. Skenaariossa liikenteen sujuvuusongelmat keskusta-alueella säilyvät ja edellyttävät kaupungin päätöksiä liikenteen sujuvoittamisesta katuverkolla.

Länsisatama-skenaariossa matkustajamäärät laskevat lievästi, mutta toisaalta keskustan liikenne olisi sujuvampaa. Ratkaisu edellyttäisi erillistä liikenneratkaisua eli satama–Länsiväylä-tunnelia. Eteläsataman alueella maa-alueita vapautuisi kaupungin muuhun kehittämiseen.

Haasteellisimmaksi nousi Vuosaari-skenaario, jossa Tallinnan liikenne keskitettäisiin Vuosaareen. Tämä vaihtoehto vaatisi mittavia investointeja ja siitä huolimatta matkustajamäärät laskisivat merkittävästi. Skenaario edellyttäisi myös satama-alueen laajentamista herkän Natura-alueen vaikutuspiirissä, ja lisäksi laivaliikenteen päästöt lisääntyisivät pidentyneen reitin myötä. Vaihtoehto on liiketaloudellisesti ja kaupungin strategiatavoitteiden kannalta haasteellinen.

– Helsingin Sataman merkitys pääkaupunkiseudun elinvoimalle ja koko Suomen logistiikan toimivuudelle on niin suuri, että tulevat päätökset edellyttävät hyviä pohjatietoja. Selvitys tarjoaa ainekset hyvälle julkiselle keskustelulle ja poliittiselle päätöksenteolle, Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari toteaa.

Tarkempaa tietoa skenaariotyöstä löytyy tietoa Helsingin Sataman nettisivuilta.