Itä-Helsingin rantareitille uusia palvelukokeiluja

Vuosaaren rantamaisemaa.                        Kuva: Tomi Sirola

Vuosaaren rantamaisemaa. Kuva: Tomi Sirola

Helsingin opastettu rantareitti laajenee seuraavaksi Itä-Helsinkiin. Opastuksen lisäksi kaupunki mahdollistaa reitin varrelle uusia, aiempaa kokeiluluonteisempia palveluja kuten saunalauttoja ja kesäkahviloita.

Viime keväästä lähtien ihmiset ovat liikkuneet erityisesti omien asuinalueidensa virkistysalueilla, mikä on tuonut rannoillekin lisää mahdollisia asiakkaita.

– Helsinki haluaa vastata lisääntyneeseen kysyntään mahdollistamalla uusien palveluiden syntyä, hankkeen asiantuntija Meri Louekari kertoo.

Poikkeusaikana on noussut tarve tarjota mahdollisuuksia erityisesti kokeilevalle ja väliaikaiselle toiminnalle, jotta voidaan tukea yrittäjiä ja palveluntarjontaa. Kaupunki on viime kesän aikana kartoittanut uusien palveluiden paikkoja Itä-Helsingin rantareitin varrelta.

Itä-Helsingin rannoille kelluva saunakahvila tai lentopallokenttä

Asiantuntijayhteistyössä valikoitui Itä-Helsingistä viisi kartoitettavaa aluetta – Kipparlahti, Iso-Sarvasto, Strömsinlahti, Vartiokylänlahti sekä Aurinkolahti, Pikku Kallahti ja Iso Kallahti. Kartoituskohteista rajattiin lähes 50 tarkempaa aluetta, joihin uusia palveluita voisi sijoittaa. Kohteet on koottu Helsingin karttapalveluun.

– Esimerkiksi Kipparlahteen olisi mahdollista sijoittaa talviuintipaikka ja sauna. Strömsinlahteen melontakeskus ja ruokarekka, Laajasalon Iso-Sarvastoon sopisi puolestaan minigolf-rata. Mobiilin rantasaunan paikka löytyisi Marjaniemen uimarannalta ja pysyvän venehuoltamon ja veneilytarvikekaupan voisi pystyttää Aurinkolahden Mustalahden poukamaan, kartoituksen tiedot koonnut Tomi Sirola kuvailee.

Yrittäjille selkeää tietoa ranta-alueiden palvelupaikoista

Itä-Helsingin rantareitin potentiaalia ei ole palveluiden osalta täysin hyödynnetty – uusille palveluille olisi tilausta. Tarkoitus on helpottaa uusien palveluntarjoajien alkusuunnittelua sekä tarjota selkeää tietoa yrittäjille ja muille kaupungin ranta-alueilla toimimisesta kiinnostuneille. Uusien palveluiden suunnittelu ja paikkojen valitseminen helpottuu perusteellisten taustatietojen ja reunaehtojen kartoittamisen kautta.

Yritysyhteistyössä on huomattu suurta kysyntää paikoille, joissa voi toteuttaa kokeellisia palveluita nopealla aikataululla – yrittäjät voisivat tarjota uusia palveluita jo ensi kesänä. Erityisesti on pyritty löytämään paikkoja, joissa voisi olla pysyvän toiminnan ohella myös matalalla kynnyksellä toteutettuja kokeilevampia ja väliaikaisiakin toimintoja. Pysyvien toimintojen paikkoja löytyy myös.

Itä-Helsingin rantareitin uusien palveluiden kartoitus on toteutettu osana Helsingin merellistä strategiaa, jonka tavoitteena on kehittää Helsingin merellisyyttä ja merellisiä palveluita. Aineisto toimii syventävänä jatkeena vuoden 2019 Uusien toimintojen paikat Helsingin rantareitillä -kartoitukselle.

Helsingin kaupungin merellinen strategia antaa saariston ja ranta-alueiden tarjonnan ja vetovoiman kehittämiselle suuntaviivat vuoteen 2030 asti. Tavoitteena on parantaa merellisiä palveluja ja kohteiden saavutettavuutta, edistää merellisiä tapahtumia sekä jatkaa lähisaariston avaamista virkistyskäyttöön.