Korona vaikeuttanut asunnottomien tilannetta – etsivä lähityö auttaa kaduilla

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen etsivän lähityön Itä-Helsingin tiimiläiset Antti ja Venni.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen etsivän lähityön Itä-Helsingin tiimiläiset Antti ja Venni.

Asunnottomille henkilöille on korona-aika ollut erityisen haastavaa, kun usein jo valmiiksi pienet sosiaaliset verkostot ovat pienentyneet entisestään ja moni sisätila on sulkenut ovensa. Vaikka avuntarvitsijoita on paljon, niin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen etsivän lähityön Itä-Helsingin tiimi ei ole juurikaan saanut ilmoituksia avuntarvitsijoista korona-aikana.

Etsivässä lähityössä tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta, edistää ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia sekä turvallisuutta heidän omassa elämässään, elinympäristössään ja yhteiskunnassa.

– Teemme sosiaalialan etsivää työtä Helsingin alueella ulkona asuvien ja palveluiden ulkopuolella olevien sekä heikosti palveluihin kiinnittyneiden henkilöiden parissa. Palvelemme kaikkia kaduilla kohdattuja ihmisiä, meillä ei ole kunta- tai ikärajoja. Työssämme painottuvat ulkona asuvat asunnottomat sekä kaduilla aikaansa viettävät päihde- ja mielenterveyshäiriöiden kanssa painivat ihmiset, kertoo etsivän lähityön Antti.

Etsivä lähityö antaa neuvontaa, keskusteluapua ja tarvittaessa saattaa palveluihin. Heiltä voi pyytää apua kohdattaessa ilman ajanvarausta, ja työskentely heidän kanssaan on vapaaehtoista. Vapaaehtoisuuden lisäksi lähtökohtana ovat luottamuksellisuus ja mahdollisuus halutessaan anonyymiin palveluun. Vaikka työskentely on luonteeltaan vapaaehtoista, niin työssä pyritään myös motivoimaan palveluiden tarpeessa olevia palveluiden piiriin.

– Otamme vastaan huoli-ilmoituksia sekä yksittäisiin ihmisiin että alueellisiin ilmiöihin liittyen. Etsivä lähityö on ensisijaisesti katutyötä, jonka tarkoitus on tavoittaa niitä palveluiden tarpeessa olevia henkilöitä, jotka viettävät aikaansa kaduilla tai julkisissa tiloissa, kuten ostoskeskuksissa, luettelee Itä-Helsingin etsivän lähityön Venni.

Antti ja Venni ohjaavat kodissaan aikaansa viettäviä henkilöitä henkilön iästä riippuen olemaan ensisijaisesti yhteydessä nuorisopalveluihin, nuorten- ja aikuisten sosiaalityöhön tai senioripalveluihin. Etsivä lähityö toimii koko kaupungissa: kaikilla neljällä pääilmansuunta-alueella on oma työparinsa. Työn tavoitteisiin kuuluu asiakkaiden elinolojen parantaminen ja elinoloista tiedottaminen rakenteellisen työn keinoin.

– Pyrimme paitsi edistämään yksittäisen asiakkaan asiaa, myös tuomaan asiakasryhmien tarpeita esiin sosiaalisella raportoinnilla, kannanottojen sekä julkisen keskustelun keinoin, Antti ja Venni kertovat työstään.

Onko sinulla huoli omasta tai toisen henkilön tilanteesta? Itä-Helsingin etsivän lähityön työpariin voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla. Koska lähityöllä ei ole käytössään turvasähköpostia, toiveena on, ettei sähköpostilla välitetä henkilötietoja. Puhelimitse 040 336 1909 / Venni tai 040 640 3733 / Antti. Sähköpostilla lahityo@hel.fi

Teksti: Antti Honkanen