Mosaiikkikortteliin kaavaillaan 500 asukasta ja 150 työpaikkaa

Kilpailuehdotus Tilkkutäkki. Havainnekuva: L Arkkitehdit Oy

Kilpailuehdotus Tilkkutäkki. Havainnekuva: L Arkkitehdit Oy


Vuosaaren keskustaan sijoittuvan Mosaiikkikorttelin kehittämistä koskevan kilpailun voittajaksi esitetään ehdotusta Tilkkutäkki. Kortteli varataan kumppanuuskaavoitusta ja hankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten NREP Oy:lle ja Bonava Suomi Oy:lle. Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 2.3. ja hyväksyi ehdotuksen.

Kaupunki kaavailee Vuosaaren metroaseman, kauppakeskus Columbuksen, Urheilutalon ja rakenteilla olevan lukion ympäröimästä Mosaiikkikorttelin alueesta tehokasta ja toiminnoiltaan monipuolista Vuosaaren keskustan osaa. Vuonna 2020 käynnistyneen kaksivaiheisen kilpailun tavoitteena on ollut löytää Mosaiikkikorttelille kaupunkitilallisesti korkeatasoinen ja toiminnallisesti tehokas ratkaisu sekä sille toteuttaja. Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteiden mukaan kilpailussa korostettiin tilojen avoimuutta ja julkista luonnetta, kuten katutason aktivoimista, jalankulkijan näkökulmaa, ihmisen mittakaavaa sekä luontevia jalankulun reittejä. Kilpailussa arvioitiin kahta laadukasta ehdotusta.

Mosaiikkikortteli on osa Vuosaaren läntisen keskustan asemakaavamuutosta. Uuden keskuskorttelin lisäksi suunnittelupöydällä ovat Mosaiikkipuiston kehittäminen, Urheilutalon laajennus sekä tulevan pikaraitiotien tilatarpeet. Osoitteessa Tyynylaavantie 7–9 sijaitsevaan Mosaiikkikortteliin on tavoiteltu noin 20 000 kerrosneliömetrin asuinrakennusoikeutta sekä toimi- ja liiketilaa vähintään 4 000 kerrosneliömetriä.

– Tilkkutäkki-suunnitelma istuu vahvasti ympäristöönsä ja antaa hyvät lähtökohdat jatkosuunnitteluun. Korttelilla on yhtenäinen, raikas ilme ja mielenkiintoiset parvekeratkaisut antavat kokonaisuudelle luonnetta viehättävien taskupuistojen ohella. Korttelin katutila on laadittu siten, että se tarjoaa hyvää näkyvyyttä ja helppoa saavutettavuutta korttelin palveluille tarjoten samalla elämyksellistä jalankulkuympäristöä jatkossa yhä vahvemmin raideliikenteeseen tukeutuvassa keskustassa, perustelee Vuosaaren keskustan kaupunkisuunnittelua ohjaava arkkitehti Petri Leppälä.

Leppälän mukaan suunnitelma vahvistaa Vuosaaren uuden lukion yhteydessä aloitettua kaupunkitilojen sarjaa vuosaarelaisten yhteisessä keskustassa. Asumisen rinnalle on voittajatyössä suunniteltu muun kadulta saavutettavan liiketilan ohessa päiväkoti ja hoivatalo, mitkä mahdollistavat kortteliin kokonaisuudessaan noin 500 asukasta ja 150 työpaikkaa.

Alueen pinta-ala on noin 5 930 neliömetriä ja kehittämisvaraus on voimassa 31.12.2022 saakka. Kehittämisvarauksessa kaupunki antaa kumppanille luvan kehittää suunnitelmiaan kaupungin omistamalle maalle yhteistyössä kaupunkisuunnittelun kanssa osana toteutukseen johtavan asemakaavan laatimista. Kehittämisvarauksen jälkeen tehdään erillinen päätös varsinaisesta tontinvarauksesta, jonka yhteydessä päätetään myös tonttien luovutusmuodosta.

Kaupunkiympäristölautakunnassa hyväksytyn ja edelleen kaupunginhallituksessa hyväksyttävän tontinvarauspäätöksen ehtona on, että kehittämisvarauksen ehdot on huomioitu suunnittelussa.