Veneilijöiden syytä varoa ruoppaus- ja työkoneita

Vuosaaren sataman edustalla ja meriväylällä on käynnissä ruoppaus- ja louhintatyö. Vuosaaren louhe kuljetetaan proomuilla Hernesaaren itärantaan, jossa se käytetään meritäytöissä. Tämä aiheuttaa muutoksia Hernesaaren veneväyliin ja veneilyalueisiin. Veneilijöiden tulee jättää vähintään 150 metrin varoetäisyys työkalustoon.

Alkavalla venekaudella Vuosaaren väylällä ja satama-altaassa kohtaavat niin laivaliikenne, työkalusto kuin pienveneilijät. Kaikkien turvallisuuden takaamiseksi pienveneilijöiden tulee noudattaa virallisia veneväyliä, 150 metrin varoetäisyyttä työkalustoon, nopeusrajoituksia sekä välttää kalastusta työkohteiden läheisyydessä.

Väylä syvenee 11 metristä 13 metriin

Väyläviraston, Helsingin Sataman ja Helsingin kaupungin hankkeessa Vuosaaren meriväylä ja satama-allas syvennetään laivaliikenteen kuljetusvaatimusten mukaiseksi 11 metristä 13 metrin kulkusyvyyteen.

Venekaudella Vuosaaren meriväylällä liikkuu ruoppaus- ja louhintakalustoa sekä proomuja ympäri vuorokauden. Pienveneilijöiden on syytä noudattaa tarkkaavaisuutta työkohteiden läheisyydessä veneillessään. Pidäthän veneillessäsi työkalustoon vähintään 150 metrin varoetäisyyden. Huviveneiden nopeusrajoitus on satama-alueella 17 km/h eli 9,2 solmua.

Erityistä varovaisuutta satama-altaan lähellä

Vuosaaren satama-altaan läheisyydessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Oikaiseminen satama-altaan poikki on kiellettyä alueella tapahtuvien porausten ja räjäytysten vuoksi. Veneillessä tulee noudattaa virallista, satama-altaan työmaa-alueen kiertävää väylää. Oikaiseminen satama-altaan läpi aiheuttaa riskin veneilijöille, työkoneille ja laivaliikenteelle.

– Veneilijöiden ja väylällä työskentelevien turvallisuus on ensisijaisen tärkeää ja siksi Vuosaaren sataman ja väylän läheisyydessä liikkuvia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota varoetäisyyksiin ja kiertämään työyksiköt mahdollisimman kaukaa, toteaa Väyläviraston projektipäällikkö Seppo Paukkeri.

Hernesaaren itärannassa väylämuutoksia ja veneilykieltoalue

Vuosaaren edustan ruoppaustyöt vaikuttavat veneväyliin myös Hernesaaren itärannan tuntumassa, missä sijaitsee louhetta vastaanottava työmaa. Vuosaaressa syntyvä louhe kuljetetaan Hernesaareen proomuilla, missä se käytetään uuden asuinalueen rakentamiseen tarvittavissa meritäytöissä. Proomut ovat isoja ja hidasliikkeisiä, minkä vuoksi niitä on vaikea pysäyttää. Veneilijän on hyvä huomata, että hinaaja kuljettaa proomua vetovaijerin avulla perässään.

Veneväylät Hernesaaren itärannalla ovat muuttuneet, eikä veneily louheensijoitusalueella ole sallittua. Hernesaaren alueella ruopataan ja läjitetään louhetta huhtikuusta elokuuhun.

– Myös vesisyvyydet Hernesaaren itärannassa muuttuvat, kun louheenläjitys alueella edistyy, Paukkeri muistuttaa.

Uiminen ja sukeltaminen työkohteiden läheisyydessä on kielletty.

Lisätietoa hankkeesta löytyy täältä.

Teksti ja kuvat: Väylävirasto