Liki 500 ehdotusta kaupungin kehittämiseksi

Ehdotuksiin voi tutustua: omastadi.hel.fi Kuva: KMG Turku

Ehdotuksiin voi tutustua: omastadi.hel.fi Kuva: KMG Turku

Helsingin osallistuvan budjetoinnin OmaStadin toisella kierroksella hiottiin kevään aikana yhdessä kaupunkilaisten ja kaupungin asiantuntijoiden kanssa lähes 500 ehdotusta kaupungin kehittämiseksi. Näistä ehdotuksista äänestetään syksyllä 2021. Eniten ehdotuksia tehtiin teemoista liikunta ja ulkoilu sekä puistot ja luonto.

Lähes 500 uudistusehdotusta ovat sekä alueellisia että kaupunkitasoisia, ja niihin voi tutustua osoitteessa omastadi.hel.fi

Tammi–toukokuussa satoja ehdotuksia kehitettiin yhteisvoimin OmaStadin verkkosivuilla ja kaupungin järjestämissä 15 verkkotyöpajassa. Työpajoihin osallistui noin 500 kaupunkilaista ja yli sata kaupungin asiantuntijaa.

Helsinkiläinen Iiri Heinilä kertoo, millaista oli osallistua OmaStadin toiselle kierrokselle.

– Käydessäni Uunisaaressa uimassa tulin ajatelleeksi uimiseen liittyvien pienten asioiden kohentamista. OmaStadin ideointi osui kohdalle kuin tilauksesta. Ideoihini liitettiin myöhemmin idea esteettömästä kulkemisesta alueella. Alueraksa-työpajassa tutustuin uusiin ihmisiin. Olin aivan innoissani, kun yhteisistä ideoista työstetty ehdotus eteni seuraavaksi Teemaraksa-työpajaan.

– Kesäkaudella asukkaiden ehdotuksiin voi tutustua Omastadin verkkosivuilla. Ehdotuksista näkee, että asukkaat ovat todella sitoutuneet kaupunkinsa kehittämiseen. On ollut ilo olla mukana tuomassa asukkaiden ja kaupungin väliseen vuoropuheluun uusia ulottuvuuksia, Helsingin kaupungin osallisuus- ja neuvontayksikön päällikkö Johanna Seppälä kuvaa.

Unelmien Helsinki tehdään yhdessä

Jokaisella helsinkiläisellä on oikeus kokea itsensä helsinkiläiseksi ja tehdä vaikuttavia tekoja yhteisönsä hyväksi. Helsinkiläiset tekevät kaupungin, ja paikallisylpeys on osa kaupungin identiteettiä.

OmaStadin tavoitteena on vahvistaa kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksia, edistää yhdenvertaisuutta ja lisätä ymmärrystä kaupungin toiminnasta. Samalla edistetään avointa ja läpinäkyvää suunnittelua, päätöksentekokulttuuria ja mahdollistetaan asukkaiden suora osallistuminen kaupungin kehittämiseen sekä talouden suunnitteluun.

OmaStadi on Helsingin kaupungin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Syksyllä 2020 käynnistyi OmaStadin toinen kierros, johon kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa. Kaupunkilaisten 1463 ideasta OmaStadin kriteerit täytti 1 150 ideaa. Suosituimpia teemoja olivat liikunta ja ulkoilu, puistot ja luonto, rakennettu ympäristö sekä yhteisöllisyys.

Asukkaat ovat jalostaneet ja yhdistäneet ideoista ehdotuksia asiantuntijoiden kanssa OmaStadi-sivustolla ja työpajoissa. Toukokuussa saatiin päätökseen lähes 500 ehdotuksen muokkaaminen ja aloitettiin kustannusarvioiden laadinta. Ensi syksynä valitaan äänestämällä ne ehdotukset, jotka kaupunki toteuttaa.