Vuosaari-toimikunnan kuulumisia

Vuosaari-toimikunta kokoontui lähi-/etäkokoukseensa 8.6. Sasekalle. Illan aikana käytiin vilkasta mielipiteidenvaihtoa ja suunniteltiin tulevaa. Toimikunta perustettiin kahdeksan vuotta sitten Asukastoimikunnan jatkoksi. Noin 30 vuosaarelaisyhteisöstä valittiin 1–2:een edustajaa. Ryhmästä tuli Helsingin kaupungin demokratiapilotti, jonka toiminta-aika oli yksi vuosi. Raportin jälkeen toimikunta päätti jatkaa yhtenä harvana kymmenestä kaupunginosapilotista Vuosaaren asioihin vaikuttamista. Tavoitteena oli lisätä osallistumisen edustavuutta tuomalla mukaan uusia ryhmiä ja sitä kautta lisää asiantuntemusta. Toiminnan aikana nähtiin tarpeelliseksi laajojen asiakokonaisuuksien takia perustaa jaostoja, joista jokaisella on ollut oma vastuualueensa.

Ideointikokouksessa keskusteltiin toiminnan kehittämismuodoista, lähtien jäsenyyskriteereistä ja koronan jälkeisen ajan aktivoinnin mahdollisuuksista ja tavoitteista. Jaostojen puolesta käyttivät puheenvuoroja Matti Lipponen, Ympäristö ja maankäyttö; Pertti Tossavainen, Lapset ja nuoret; Eero Hildén, Kulttuuri- ja asukastilat sekä Timo Raittinen, Terveys, hyvinvointi ja liikunta.

Timo Raittinen toimi yhdessä viime keväänä menehtyneen Eija Loukoilan kanssa toimikunnan edustajana Vuosaaren terveysaseman ”maallikkotyöryhmässä” tuoden ajankohtaista tietoa meille kaikille tärkeästä terveysaseman toiminnasta. Palaverissa tuotiin esiin kouluille myönnetty   positiivinen diskriminaatio (PD) -raha, joka nähtiin perusteltuna saada myös kasvavan Vuosaaren terveysaseman toiminnan kehittämiseen.

Hekan taloyhtiöiden ja niiden asukkaiden puolesta toi painavaa ajankohtaista tietoa Hans Duncker. Minna Suoknuuti puolestaan kertoi lyhyesti oikeusministeriön vireillä olevasta esityksestä, jossa asukasaktiivisuuden toimintamuotoja pyritään helpottamaan uuden toimintaryhmä-oikeushenkilöä koskevan lain säätämiselle sekä pienempien yhdistysten sekä toimintaryhmien vapauttamisella kirjanpitolain mukaisesta talouden seurantaa ja raportointia koskevista velvoitteista sekä sallimalla niille kevyemmän tilinpidon. Toimintaryhmällä voisi olla esimerkiksi omaa rahaliikennettä, joka tarkoittaa myös sitä, että toimikunta voisi anoa kuluihinsa avustusta. Myös selvitykset eri tahoille olisivat luonteeltaan kevytrakenteisia.

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi tulevan syyskuun aikana, jolloin toimikunta voi laatia tulevan toiminta- ja kehittämissuunnitelmansa. Minä puolestani olen kiitollinen kuluneesta kahdeksasta vuodesta toimikunnassa. Se on tarjonnut hienon mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti meitä kaikenikäisiä vuosaarelaisia koskevaan elämänmenoon. Uusia aktiiveja olisi tärkeää saada mukaan toimintaan. Jatkan kyllä mielelläni myös rivijäsenenä mukana mahdollisuuksieni rajoissa. Eija Loukoilaa ja hänen upeaa työpanostaan Vuosaaren hyväksi muistelimme hiljaisella hetkellä.

Liisa Winberg, puheenjohtaja