Meri-Rastilan itäosan kaava hyväksyttiin

Havainnekuva Meri-Rastilan itäosasta. Valkoiset talot ovat uusia rakennuksia, harmaat olemassa olevia taloja ja siniset pysäköintilaitoksia. Kuva: Helsingin Kaupunkiympäristö

Havainnekuva Meri-Rastilan itäosasta. Valkoiset talot ovat uusia rakennuksia, harmaat olemassa olevia taloja ja siniset pysäköintilaitoksia. Kuva: Helsingin Kaupunkiympäristö

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 6.10. Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutoksen, jonka mahdollistaa asuntojen rakentamisen noin 2 000 uudelle asukkaalle. Asuinmäärän lisäys tulee olemaan todella suuri, sillä alueella asuu nyt noin 1 200 ihmistä.

Meri-Rastilan itäosa koskee muun muassa Pohjavedenpuistoa, Ison Kallahden puistoa, Ullaksenpuistoa, Harustietä ja Halkaisijantietä. Osa alueen nykyisistä kerrostaloista tullaan purkamaan ja tilalle rakennetaan korkeampia taloja.

Alueen täydennysrakentamista puolustavat perustelivat kantaansa monipuolisemman asuntokannan saamisella nyt vuokra-asumiseen painottuvalla alueella. Täydennysrakentamisen ja vapaarahoitteisten asuntojen lisäämisen uskotaan vähentävän segregaatiota eli eriytymistä. Täydennysrakentamista vastustavat perustelivat kantojaan metsien ja viheralueiden vähenemisellä.

Rakentamisen kannalla olivat kaikki kokoomuslaiset, lähes kaikki vihreät ja pääosin demarit. Sitä vastustivat palautusehdotuksin perussuomalaiset ja paikalla olleet vasemmistoliittolaiset. Vuosaarelaisista kaavaa vastustivat perussuomalaisista Nuutti Hyttinen, vihreistä Shawn Huff ja demareista Ville Jalovaara. Kaavamuutoksen kannalla oli kokoomuksen Maarit Vierunen.

Lisäksi Jalovaara teki hyväksytyn ponnen, jossa Helsingin kaupunginvaltuusto edellyttää, että alueen asukasmäärän kasvaessa selvitetään kattavasti, miten Meri-Rastilan ja Vuosaaren alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävyys ja sujuvuus turvataan.