Seniorikeskuksen suunnittelukilpailu ratkaistu

Kilpailun voittanut Heiska-ehdotus. Seniorikeskus nousee Palvelukeskus Albatrossin yhteyteen.

Kilpailun voittanut Heiska-ehdotus. Seniorikeskus nousee Palvelukeskus Albatrossin yhteyteen.

Aurinkolahteen Palvelukeskus Albatrossin yhteyteen rakennettavan seniorikeskuksen arkkitehtuurikilpailu on ratkennut. Voittajaksi paljastui Huttunen-Lipasti Arkkitehdit nimimerkillä Heiska. Arviointiryhmä suosittelee kohteen jatkosuunnittelua voittaneen ehdotuksen pohjalta. Alustavan arvion mukaan rakentaminen alkaa vuonna 2024.

Seniorikeskus rakennetaan Palvelukeskus Albatrossin yhteyteen ja se tulee muodostamaan osan toiminnallisesta kokonaisuudesta, jonka muut osat ovat Albatrossissa toimivat terveys- ja hyvinvointikeskus ja perhekeskus.

Kilpailuun päädyttiin, koska Vuosaaren metroaseman kupeessa olevalle paikalle haluttiin löytää kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma. Tavoitteena oli luoda turvallinen ja kodinomainen asumis- ja palveluympäristö, jossa tilaratkaisut edistävät asukkaiden levollisuutta ja rauhallisuutta.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Suunnittelu- ja tarjouskilpailuun kutsuttiin neljä arkkitehtitoimistoa työryhmineen. Ehdotuksia vertailtiin kaupunkikuvallisista ja rakennussuunnittelun näkökulmista. Arviointiryhmä pyysi ulkopuoliselta asiantuntijalta ehdotuksien kustannusvertailun, jotta valitut ehdotukset ovat toteutuskelpoisia.

Ensimmäisen vaiheen jälkeen löytyi kaksi vahvaa ehdotusta, nimimerkit ”Vekki” ja ”Heiska”, joissa molemmissa oli jatkokehitettävää. Arviointiryhmä päätti yksimielisesti asettaa kilpailussa ensimmäiselle sijalle ehdotuksen nimimerkillä ”Heiska”. Sen arvioitiin olevan kokonaisuutena kehityskelpoisin ehdotus huomioiden eri arviointikriteerit ja näkökulmat.

Ehdotus Vekki päätettiin palkita kunniamaininnalla.