Ramsinrannan länsiosan rakentaminen lautakuntakäsittelyssä

Oy Transmeri Ab:n omistamalle alueelle haetaan kaavamuutosta, joka mahdollistaisi III–VII-kerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen Ramsinrannan länsiosaan.

Oy Transmeri Ab:n omistamalle alueelle haetaan kaavamuutosta, joka mahdollistaisi III–VII-kerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen Ramsinrannan länsiosaan.

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan 26.10., 2.11. ja 9.11. Oy Transmeri Ab:n omistamaa maa-aluetta Ramsinrannassa sekä Ramsinkannaksen aluetta lähiympäristöineen. Ramsinranta IV:ksi nimetylle alueelle on haettu hakemuksesta asemakaavan muutosta, joka mahdollistaisi seitsemän asuinkerrostalon rakentamisen alueelle. Niiden kerrosluku olisi III–VII.

Uutta asuntokerrosalaa tulisi kaavaratkaisulla 12 870 k-m2. Tontin tehokkuusluku on e=0,97. Asukasmäärän lisäys on noin 300 asukasta. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, jossa Ramsinniementiellä olevaa jalkakäytävää jatketaan noin 200 metrin verran, jotta Meri-Rastilan metsän ulkoilureitti ja rantareitti saadaan yhdistettyä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Kaava-alueen rajaus näkyy kartassa punaisella. Siihen kuuluu myös Ramsinniemen kapein kohta.

Kaava-alueen rajaus näkyy kartassa punaisella. Siihen kuuluu myös Ramsinniemen kapein kohta.

Kaava-alue sijaitsee Pikku Kortlahden rannassa. Maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön kokonaisuus muodostuu yhtenäisistä metsäalueista, 1900-luvun alkupuolen huvila-asutuksesta ja 1940–1970-luvuilla rakennetuista yritysten virkistys- ja koulutuskeskuksista. Tontilla oleva arkkitehti Artur Kullmanin vuonna 1935 piirtämä huvila on ollut yrityksen edustuskäytössä, ja se ja rannassa oleva saunarakennus sekä pihapiiri ovat suojeltuja.

Kaavan muutosehdotus jäi vielä lautakunnan kokouksessa 26.10. Olli-Pekka Koljosen (sd.) toimesta pöydälle. Asiaa käsiteltiin uudelleen lautakunnassa tiistaina 2.11., jolloin Ramachandran Arvindin (vas.) ehdotuksesta se jätettiin pöydälle. Asia oli tiistaina 9.10. kolmannen kerran käsittelyssä, ja se jäi taas pöydälle Olli-Pekka Koljosen ehdotuksesta.