Vuosaaren lukioon musiikki- ja teknologialinjat

Varustukseen kuuluu myös monipuolinen musiikkitila soittimineen ja tekniikoineen.

Vuosaaren lukion varustukseen kuuluu myös monipuolinen musiikkitila soittimineen ja tekniikoineen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt Vuosaaren lukion painotuksien muuttamisen kahdeksi erilliseksi linjaksi eli musiikki- ja teknologialinjoiksi 1.8.2022 alkaen.

Linjojen opiskelijaksioton perusteena on keskiarvo sekä soveltuvuuskokeeseen osallistuminen. Lisäksi valintaperusteena huomioidaan hakijan harrastuneisuus tai muita lisänäyttöjä. Linjojen laajuudeksi hyväksyttiin yhteensä enintään 20 kurssia lukuvuosittain.

Painotettu opetus tarkoittaa, että lukio voi painottaa opetuksessaan yhtä tai useampaa oppiainetta tai opintokokonaisuutta. Opiskelijan opinnot määräytyvät valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti, jolloin hänen tulee suorittaa kaikki lukion pakolliset moduulit. Painotetun opetuksen opintojaksot sisältyvät opiskelijan opinto-ohjelmaan valtakunnallisina valinnaisina tai muina valinnaisina opintojaksoina vuoden 2021 opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa.

Painotettu opetus voidaan järjestää lukiossa kahdella eri tavalla:

Opiskelija voi hakeutua lukion yleislinjalle yhteishaussa ja tämän jälkeen valita halutessaan painotuksen mukaisia opintoja tutkintoonsa.

Toinen vaihtoehto on, että lukiossa painotus on järjestetty linjana. Tällöin opiskelija hakee yhteishaussa suoraan linjalle, ja opiskelee painotuksen mukaisia opintoja linjan kautta. Linjan valintaperusteena voi olla keskiarvo tai painotettu keskiarvo. Lukio voi järjestää myös pääsy- tai soveltuvuuskokeita tai ottaa huomioon hakijan muun koulutuksen, harrastukset tai muita lisänäyttöjä.

Perustelut Vuosaaren lukion linjoille

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen mukaisesti Vuosaaren lukio on 1.8.2018 alkaen tarjonnut teknologia- ja musiikkipainotuksia. Ennen näitä painotuksia Vuosaaren lukiolla oli logistiikkapainotus vuodesta 2006 alkaen. Lukiolle tulee nyt siis kahden painotuksen sijasta kaksi erillistä linjaa eli musiikki- ja teknologialinjat. Lukion yleislinjan toiminta jatkuu muutoksesta huolimatta.

Painotuksien muuttaminen linjoiksi koskee 1.8.2022 jälkeen linjoilla aloittavia opiskelijoita.