Yleiskaavaa täydennetään neljällä osayleiskaavalla

Yleiskaava 2016 ohjaa maankäytön ja liikenteen suunnittelua Helsingissä. Osayleiskaavat täydentävät yleiskaavaa. Osayleiskaavoja aletaan valmistella Länsiväylän ympäristöön, Viikinrannnan–Lahdenväylän alueelle, Östersundomiin sekä Vartiosaareen. Tässä artikkelissa esitellään pääpiirteissään Vuosaaren viereisten Östersundomin ja Vartiosaaren osayleiskaavojen valmistelua.

Östersundom

Östersundomin osayleiskaavassa tärkeimmät asiat liittyvät väestönkasvuun varautumiseen, raideyhteyksien ja viherverkostojen suunnitteluun.

Östersundomin osayleiskaavassa tärkeimmät asiat liittyvät väestönkasvuun varautumiseen, raideyhteyksien ja viherverkostojen suunnitteluun.

Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen Östersundomin yleiskaava kumoutui toukokuussa 2021, ja suunnittelu alueella jatkuu osayleiskaavoituksella. Östersundomin osayleiskaavan suunnittelualue on koko Östersundomin suurpiiri sekä osa Mustavuoren osa-alueesta.

Osayleiskaavan tavoitteita ovat Helsingin väestönkasvuun varautuminen, kasvun ohjaaminen kestävästi, monipuolisen asuntotarjonnan lisääminen, rakennuspaikkojen tarjoaminen pientaloille ja pääkaupunkiseudun seuturakenteen tasapainottaminen idän suuntaan.

Östersundomin osayleiskaavassa tärkeimmät ratkaistavat asiat ovat raideliikenneyhteys, sitä tukeva maankäyttö ja viherverkoston vahvistaminen. Alueella sijaitsevat Natura 2000 -alueet, luonnonsuojelualueet sekä tärkeiden ekologisten yhteyksien turvaaminen ovat keskeinen lähtökohta alueen suunnittelulle.

Östersundomissa on käynnissä samanaikaisesti pienimuotoista asemakaavoitusta Karhusaaren pohjoisosassa ja Landbossa sekä Östersundomin nykyisten pientaloalueiden kaavoitusohjelma, joilla mahdollistetaan olemassa olevien pientaloalueiden täydennysrakentamista.

Vartiosaari

Vartiosaarta kehitetään virkistysalueena.

Vartiosaarta kehitetään virkistysalueena.

Helsingin Kaupunkistrategian 2021−2025 mukaisesti Vartiosaari osoitetaan virkistyskäyttöön. Saarta kehitetään aktiiviseksi virkistysalueeksi osaksi Itä-Helsingin kulttuuripuistoa. Tavoitteena on, että alueelle suunniteltava virkistyskäyttö sopeutuu alueen luontoarvoihin. Koko saari on osa Itä-Helsingin merellistä kulttuuripuistoa ja alueen metsät osa Helsingin metsäverkostoa.

Valtakunnallisesti arvokkaan huvila-alueen suojelua edistetään. Vartiosaaressa mahdollistetaan virkistys-, loma- ja matkailupalvelujen kehittäminen. Saaren palveluiden saavutettavuus turvataan, ja olemassa olevat virkistysreitit huomioidaan kaavassa. Tavoitteena on suojella luontokohteet.

Tarkemmat tiedot osallistumismahdollisuuksista ja suunnittelun aikatauluista löytyvät Uutta Helsinkiä -sivustolta www.uuttahelsinkia.fi