Valtuustoaloite Vuosaaren terveyspalveluiden ulkoistamisesta

Vuosaarelainen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Maarit Vierunen (kok.) on tehnyt 16.3. valtuustoaloitteen selvityksen tekemiseksi Vuosaaren terveyspalveluiden mahdollisesta ulkoistamisesta.

Lyhennettynä aloitteessa todetaan muun muassa: ”Vuosaaren terveysasemalla palvelujen saatavuus on ollut heikkoa jo pidemmän aikaa. Vuosaaressa odotusaika lääkärille oli 90 vuorokautta 1.3.2022. Se on huomattavan paljon enemmän kuin Helsingin terveysasemien odotusaikojen keskiarvo oli 34 vuorokautta 1.3.2022.

Perusterveydenhuollon haasteena  myös Vuosaaressa terveysasemalla ovat henkilöstöresurssien saatavuus ja hoitoon pääsyn viiveet. Kun henkilöstövajetta ei saatu täytettyä normaalien, jo käytössä olevien rekrytointikanavien kautta, sosiaali- ja terveyslautakunta päätti käynnistää lääkäri- ja hoitajavuokrauksen idän terveysasemien toiminnan turvaamiseksi. Huhtikuussa 2021 sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi lääkärien rekrytointipalvelun hankinnan.

Terveysasemien lääkärien kiireettömän hoidon saatavuutta on pyritty lisäämään omien toimintamallien, työnjaon ja johtamisen kehittämisellä sekä lisäämällä palvelusetelitoimintaa.

Toimenpiteistä huolimatta tilanne Vuosaaren terveysasemalla on edelleen vaikea ja vaatii uusia ratkaisuja. Vuosaaren kaupunginosa on yksi Helsingin suurimmista ja väestönkasvun ennustetaan lähivuosina jatkuvan. Palvelujen tarve alueella tulee siis entisestään kasvamaan.”

Aloitteessa todetaan myös, että terveyskeskuspalveluiden kilpailuttamisella on saatu hyviä tuloksia  Kannelmäessä ja Ruoholahdessa.

Maarit Vierusen tekemässä valtuustoaloitteessa esitetään, että Vuosaaren terveysaseman tilanteen ratkaisemiseksi ja terveysaseman palveluiden piirissä olevien asukkaiden hoidon saatavuuden varmistamiseksi kaupunki selvittää terveysasemapalvelujen ulkoistamista myös Vuosaaren terveysasemalla ja tekee selvityksen pohjalta tarvittavat päätökset.