Meri-Rastilan itäosan ensimmäisen uudiskohteen suunnittelu alkamassa

Meri-Rastilan suunnittelualue.

Meri-Rastilan kilpailun voitti keväällä 2019 kuvan ehdotus Fröbelin palikat, joka sijoittuu Kallahden koulun viereen Meri-Rastilan tien varteen (kuvassa keltaisen ympyrän sisällä).

Kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 5.4. esittää Meri-Rastilan tien ja Halkaisijantien risteyksen kohdilla olevan asuintontin varaamista Varte Oy:lle. Tonttia esitetään varattavaksi 31.12.2025 saakka.

Helsingin kaupunki järjesti vuonna 2019 Asuntoreformi Helsinki – asuminen 2020 -kilpailun. Meri-Rastilaan, Kallahden koulun viereen sijoittuvan tontin osalta kilpailussa oli tarkoitus tutkia luonnonläheisen esikaupunkiasumisen kehittämistä. Kilpailun voittajatyöksi valikoitui ”Fröbelin Palikat”. Kohteelle ei kuitenkaan löytynyt toteuttajaa ja välillä tontti varattiin jo Helsingin kaupungin asuntotuotannolle (Att). Se luopui kuitenkin tonttivarauksesta ja nyt hanketta lähtee suunnittelemaan Varte Oy.

Meri-Rastilan tien puolelle on tarkoitus rakentaa asumisoikeusasuntoja ja puiston puolelle omistusasuntoja. Asumisoikeusasunnot tulevat myöhemmin sovittavan yleishyödyllisen toimijan omistukseen.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Asuntoreformi Helsinki – asuminen 2020 -kilpailun voittaneen ehdotuksen ”Fröbelin palikat” suunnittelijoiden kanssa ja voittaneen ehdotuksen periaatteiden mukaisesti.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Fröbelin palikat.

Vuonna 2019 järjestetyn Asuntoreformi Helsinki – asuminen 2020 -kilpailun voitti kuvan ehdotus ”Fröbelin palikat”. Sen pohjalta lähdetään nyt suunnittelemaan Meri-Rastilan tien ja Halkaisijantien risteyksen kohdilla rannan puolella olevan tontin rakentamista. 

Asuinrakennusoikeudesta vähintään 40 % tulee toteuttaa asumisoikeusasuntoina ja vähintään 40 % sääntelemättöminä vapaarahoitteisina omistusasuntoina, siten että yhteenlaskettu rakennusoikeus vastaa kaavanmukaista rakennusoikeutta (11 800 k-m² + liiketiloja 300 k-m²). Asuinhuoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 70 h-m². Yksiöiden keskipinta-alan tulee olla vähintään 30 h-m². Lisäksi jokaisessa rakennuksessa tulee olla monipuolisesti erityyppisiä ja -kokoisia asuntoja.

Kohteen on tarkoitus aloittaa Meri-Rastilan itäosan rakentaminen, ja sen on tarkoitus olla suunnannäyttäjä alueen asuntouudistukselle. Meri-Rastilan itäosan kaavassa alueelle on suunniteltu uusia asuntoja 2 000 asukkaalle, eli liki tuplaten nykyiseen asukasmäärään (1 200) nähden. Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta on jätetty viisi valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen.