Villenkallion kaava lautakunnassa

Havainnekuva Kallvikintieltä Rastilantie 2:een päin. Havainnekuva: Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan tiistaina 26.4. nk. Villenkallion tarkistettua asemakaavaa ja sen muutosehdotusta. Asia jäi pöydälle lautakunnan jäsen Arvind Ramachandran (vas.) ehdotuksesta.

Kallvikintien varteen Rastilantie 2:een on kaavailtu kuutta VII–VIII-kerroksista asuinkerrostaloa ja Airoparintie 1–3:een nykyisten II-kerroksisten talojen tilalle kolmea puurakenteista IV–VIII-kerroksista taloa. Asemakaavassa tarkastellaan myös viereisiä puisto- ja suojaviheralueita sekä ympäröiviä katualueita.

Kaavasta jätettiin kuusi muistutusta. Esimerkiksi kaupunginmuseo piti valitettavana, ettei yleiskaava 2016 tehokkuusmerkintöjä kyetä huolellisemmin räätälöimään maakunnallisesti arvokkaalle kulttuuriympäristöalueelle.