Ramsinrantaan lisää asuntoja

Pärnunkatu 6:een kaavailtuja taloja. Havainnekuva: HPK Arkkitehdit Oy

Pärnunkatu 6:een kaavailtuja taloja. Havainnekuva: HPK Arkkitehdit Oy

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 18.5. kokouksessaan hyväksyä Ramsinrannassa sijaitsevaa asuinkorttelia ja osaa Ole Kandelinin puistoa koskevan asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa asuinkerrostalojen ja rivitalojen rakentamisen tontille sekä uuden kulkuyhteyden puistoon. Yhteensä tonteilla on kerrosalaa 6 500 k-m2, josta uutta asuntokerrosalaa on 2 629 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 60 asukasta, kokonaisasukasmäärä noin 150 asukasta.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, jossa Pärnunkadun molemmin puolin tulee kävelijöille jalkakäytävä.