Kaupunginhallitus käsitteli Uutelan kaavoja

Kuvassa Hallkullanniemestä Nuottasaareen johtava kivisilta. Kaavaratkaisulla pääosa alueesta saadaan virkistysalueiden ylläpidon piiriin ja kaupunkilaisten käyttöön. Vuosaaren virkistyskäytössä olevien merenranta-alueiden koko kasvaa 5 hehtaaria.

Kuvassa Hallkullanniemestä Nuottasaareen johtava kivisilta. 

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Uutelan Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kokouksessaan 22.8. Kaavaratkaisu mahdollistaa Uutelan yleisen virkistysalueen laajentamisen uusille ranta-alueille sekä virkistyspalveluiden, laiturin ja polkuverkoston toteuttamisen alueelle.  Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa Hallkullanniemi-nimisen katuyhteyden jatkamisen olemassa olevaa tieuraa pitkin Hallkullaniemeen ja Uutelan viljelypalstojen eteläpäädyn pysäköintialueen laajentamisen tarvittaessa. 

Ehdotukseen lisättiin Elisa Gebhardin (sd.) ja Minja Koskelan (vas.) ehdottamana seuraava vastaehdotus: ”Kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanon yhteydessä edellyttämään, että kaavan täytäntöönpanossa varmistetaan, ettei Uutelan alueen autoliikenne kasva merkittävästi nykyisestä.”

Lopullisesti asiasta päättää kaupunginvaltuusto.