Broändaan kerrostaloja?

Perspektiivinäkymä Kurkimoisiolta itään. Kuva: Arkworks Arkkitehdit Oy

Perspektiivinäkymä Kurkimoisiolta itään. Kuva: Arkworks Arkkitehdit Oy

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsitteli 8.11. kokouksessaan Broändan alueen tarkistettua asemakaavan muutosehdotusta, joka aiotaan esittää kaupunginhallitukselle. Alue sijaitsee Vuosaaren luoteisosassa Kallvikintien länsipuolella. Ehdotus eteni kokouksessa sellaisenaan kaupunginhallitukselle.

Kaavaratkaisu on tehty, koska alueella olevaa rakentumatonta kaupungin asuinrakennusten korttelialueen (A) tonttia 54037/6 koskien on myönnetty suunnitteluvaraus Rakennusliike Reponen Oy:lle sekä Roslings Manor Gardensille asuntohankkeiden suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten. Kyseessä on viherrakentamisen kehityshanke, jossa toteutetaan uudenlaisia viherkattorakenteita asuinrakennusten kattopinnoille ja parvekkeille. Asuinrakennukset on sijoitettu vaativaan rinnemaastoon. Kerrostaloasuntoja on kaavailtu 91 kappaletta viiteen porrashuoneeseen.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Perspektiivinäkymä Kallvikintieltä pohjoiseen

Perspektiivinäkymä Kallvikintieltä pohjoiseen. Kuva: Arkworks Arkkitehdit Oy

Lisäksi kaavaratkaisussa on lisätty niiden pientalotonttien rakennusoikeutta, joiden omistajat ovat sitä toivoneet. Samalla kaavamääräyksiä on ajanmukaistettu siten, että kaavaratkaisu sallii samankaltaista rakentamista, jota alueelle on toteutettu jo aiemmin poikkeamispäätösten pohjalta. 

Uutta asuntokerrosalaa olisi 3 943 k-m2. Asukasmäärän lisäys olisi noin 90 asukasta.