Mikä on Merirasti-kappelin kohtalo?

Kappeli valmistui 1993, ja sen suunnitteli arkkitehti Kaarlo Leppänen yhdessä rakenteiden suunnittelija Lauri Mehton kanssa. Kappeli on osa Meri-Rastilan korttelitaloa.

Kappeli valmistui 1993, ja sen suunnitteli arkkitehti Kaarlo Leppänen yhdessä rakenteiden suunnittelija Lauri Mehton kanssa. Kappeli on osa Meri-Rastilan korttelitaloa.

Pro Meri-Rastila ja nuorten arkkitehtien You Tell Me -kollektiivi järjestivät 25.10.2022 keskustelutilaisuuden Merirasti-kappelin tulevaisuudesta. Kappelin kohtalo on epävarma Vuosaaren seurakunnan luopuessa sen käytöstä. Jopa purkaminen uhkaa. Tapahtumassa kuultiin puheenvuoroja muun muassa paikallisilta, seurakunnalta sekä kaupunginmuseosta. 

Vuosaaren seurakunta poistuu kappelin tiloista vuoden loppuun mennessä. Poistumispäätökseen vaikutti erityisesti seurakuntayhtymän puolelta tuleva talouskuri. Seurakuntien rahoitusta on merkittävästi leikattu ja monista kiinteistöistä ollaan luopumassa. Seurakuntayhtymän kiinteistöjohtajan mukaan Merirastista luopumista puolsi erityisesti sijainti kaupungin vuokratontilla, jonka vuokrat ovat jokaisessa vuokrantarkastuspisteessä nousseet. Seurakunnan puolesta ikävää on, että kappelia oltaisiin tarvittu Vuosaaren kirkon väistötilana tulevan remontin ajan.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Kappelin sali.                                                                   Kuva: Outi Lepola

Kappelin sali. Kuva: Outi Lepola

Kappeli on osa Kaarlo Leppäsen suunnittelemaa Merirasti-korttelia, jossa sijaitsee myös koulu, päiväkoti ja nuorisotalo. Kaikki muut rakennukset kappelia lukuun ottamatta aiotaan purkaa ja tilalle rakentaa uusi monitoimitalo. Kaupunki aikoo järjestää uudesta rakennuksesta arkkitehtuurikilpailun, ja myös kappelin tontti halutaan liittää osaksi kilpailualuetta. Juuri lainvoiman saanut Meri-Rastilan länsiosan asemakaava ei edellytä kappelin purkamista, mutta ei toisaalta suojelekaan sitä.

Keskustelussa nähtiin, ettei seurakunnan poistumista tiloista voida enää estää. Parhaana lopputuloksena nähtiin kappelin säilyttäminen osana uutta monitoimikorttelia. Tämä edellyttäisi tontin ja rakennuksen luovuttamista kaupungille sekä kilpailuohjelmassa rakennuksen säilyttämisen velvoittamista. 

Kappelin kannalta ratkaisevassa asemassa on tontinluovutus takaisin kaupungille. Luopuessaan vuokratontista seurakuntayhtymä on velvoitettu palauttamaan se takaisin kaupungille tyhjänä, ilman rakennusta. Jos erillistä järjestelyä ei sovita, kappeli tullaan purkamaan, kun seurakuntayhtymä luopuu tontista.

Pro Meri-Rastilan koko kannan kappelin kohtalosta voi lukea liikkeen verkkosivuilta: https://promerirastila.blogspot.com/ 

Kirjoittaja: Matti Jänkälä, 

You Tell Me -arkkitehtikollektiivin jäsen, joka viimeistelee arkkitehdin tutkintoaan Aalto-yliopistossa ja tekee diplomityötä modernin asuinkerrostalokannan säilyttämisestä.