As Oy Säästörasti on vuoden 2023 linjasaaneerauskilpailun voittaja

Rastilantie 2:n taloja.

Rastilantie 2:ssa sijaitsevan As Oy Säästörastin taloja.

Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry:n järjestämän Vuoden putkiremontti/linjasaneeraus -kilpailun voittaja on As Oy Säästörasti Vuosaaren Rastilantie 2:sta. Kilpailu nostaa esille hyviä esimerkkejä onnistuneista toteutuksista, joista saadaan oppeja laajemmin hyödynnettäviksi.

Voittajan valinneessa toimikunnassa olivat Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry, Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto Ry, KNX ry, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry, Motiva Oy, Rakennusinsinöörien liitto Ry, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen LVI-liitto SuLVI ry, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry.

Valinnassa otettiin erityisesti huomioon tavoitteellinen strategialähtöisyys ja se, miten se näkyy prosessissa: tarveselvitys, hankesuunnittelu, rahoitusvaihtoehtojen selvitys, toteutussuunnittelu, päätöksenteko huomioimalla korkoriskit, remontin aikainen tilaajan ja toteuttajan yhteistyö sekä tiedottaminen osakkaille. Lisäansioita ovat elinkaari- ja energiatalous, tilaajan saavuttamat edut ja putkiremontin tekninen ja taloudellinen onnistuminen sekä virheetön luovutus. Motiva kiinnitti erityistä huomiota hankkeiden vahvaan suunnitelmallisuuteen tarveselvitysvaiheesta lähtien, sekä energiatehokkuuden parantamiseen osana korjaushanketta.

– Kilpailuun osallistuneet hankkeet olivat korkeatasoisia ja niissä oli ilahduttavasti panostettu taloudellisesti kannattaviin energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian investointeihin, Motivan asiantuntija Teemu Kettunen toteaa.

Pitkäjänteistä työtä yhteistyössä asukkaiden ja osakkaiden kanssa

Juuri valmistuneet Rastilantie 2:n talot 1970-luvun alussa. Vasemmassa yläkulmassa nykyisen Lidlin paikalla oli Shellin huoltoasema.                                 Kuva: Vuosaari-lehden arkisto

uuri valmistuneet Rastilantie 2:n talot 1970-luvun alussa. Oikeassa alakulmassa näkyvät Airoparintie 1–3:n jo puretut talot, joiden paikalla on nykyään Heka Oy:n kaksikerroksiset puurakenteiset luhtitalot. Vasemmassa yläkulmassa nykyisen Lidlin paikalla oli Shellin huoltoasema. Kuva: Vuosaari-lehden arkisto

As Oy Säästörastissa on taloyhtiön asioita hoidettu pitkäjänteisesti ja yhteistyössä asukkaiden ja osakkaiden kanssa. Linjasaneerausta ryhdyttiin taloyhtiön toimesta valmistelemaan jo vuonna 2017. Säästörastissa tehtiin tarveselvitysvaiheessa elinkaari- ja nykytilakartoitus, kiinteistökehityskartoitus, osakaskyselyt, järjestettiin osakastyöpaja sekä laadittiin viestintäsuunnitelma.

Saneeraushankkeessa toteutettiin useita energiansäästötoimia, joilla on vaikutusta myös taloyhtiön hiilidioksidipäästöihin. Yhtiössä poistettiin energiasyöpöt kylmäkomerot käytöstä ja otettiin vapautuneet tilat muuhun käyttöön. Vesikatoille asennettiin aurinkopaneelit. Taloon asennettiin edistynyt lämmöntalteenottojärjestelmä. Märkätilojen kalusteet uusittiin vettä säästäviksi. Taloautomaation hallinta ja muun muassa energiaseuranta ulkoistettiin ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. Samassa urakassa toteutettiin myös sähköautojen latausinfra ja tuotiin latauspisteet autopaikoille.

Taloyhtiön rakennusten energialuokka parantui hankkeen myötä E-luokasta C-luokkaan. Hankkeen rahoituksessa taloyhtiö huomioi ja kartoitti hankkeen alusta saakka menojen lisäksi tuottomahdollisuuksia, kuten täydennysrakennushanke, sekä eri ratkaisujen takaisinmaksuaikoja. Taloyhtiö hyödynsi myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n energia-avustuksia toimenpiteiden rahoittamisessa.

Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry:n järjestämän Vuoden putkiremontti/linjasaneeraus -kilpailun pääteemoja olivat tänä vuonna tulevaisuussuuntautuneisuus, energiaomavaraisuuden ja energiatehokkuuden lisääminen, kyberturvallisuustoimenpiteiden huomioiminen sekä rahoitusvaihtoehtojen ja korkoriskien selvittäminen linjasaneerauksen yhteydessä.

Voittajan valinnassa toimikunta kiinnitti huomiota myös taloyhtiön strategiaan ja siihen, miten taloyhtiö on sitä toteuttanut käytännössä remontin tavoitteiden asetannassa ja päätöksenteossa, kuten tarveselvityksessä, hankesuunnittelussa, toteutussuunnittelussa, yhtiön ja urakoitsijoiden yhteistyössä ja tiedottamisessa osakkaille ja asukkaille.

Lisäansioita olivat elinkaari- ja energiatalous, linjasaneerauksen tekninen ja taloudellinen onnistuminen, tiedottamisen innovaatiot ennen saneerausta ja sen aikana sekä virheetön ja aikataulunmukainen työn luovutus yhtiölle.

Kilpailu on järjestetty jo vuodesta 2008 lähtien. Kilpailussa palkitaan onnistuneita linjasaneerauksia. Kilpailun tavoitteena on kertoa ja jakaa tietoa mahdollisimman laajasti hyvistä toimintatavoista ja -menetelmistä tulevien linjasaneerauksien tilaajille, osakkaille, asukkaille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille.