Mosaiikkikorttelin kehittäminen jatkuu toisen kaavakumppanin vetäytymisestä huolimatta

näkymä Valkopaadentieltä bussiterminaalin siirryttyä.

Näkymä Valkopaadentieltä bussiterminaalin siirryttyä. Havainnekuva: L Arkkitehdit Oy

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.12.2022 Vuosaaren keskustan länsiosan eli Mosaiikkikorttelin kaavamuutoksen. Mosaiikkikorttelin kaavahankkeesta järjestettiin kilpailu, jonka voittajaksi valittiin vuonna 2021 ehdotus Tilkkutäkki, jonka takana olivat kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiö Nrep ja asuntorakennuttaja Bonava Suomi. Nyt Bonava on kuitenkin vetäytynyt hankkeesta.

– Nrep ja Bonava toimivat asemakaavan kaavakumppaneina, joista Nrep jatkaa korttelin kehittämistä ja tiedottaa hankkeen toteutusaikataulusta hankkeen edistyessä, kertoo Vuosaaren keskustan kaupunkisuunnittelua ohjaava arkkitehti Petri Leppälä Helsingin kaupungilta.

Leppälän mukaan kilpailun tuloksena laadittu asemakaava ohjaa toteuttamista, joten tarvetta kilpailun uusimiselle ei ole.

– Lähtökohtaisesti kilpailutuksessa on tavoitteellista, että kilpailijat sitoutuvat toteuttamaan esittämänsä suunnitelman, mutta täysin ainutkertaista varauksesta luopuminen ei ole, arkkitehti Petri Leppälä toteaa.

Mosaiikkikorttelin kaavamuutoksella Vuosaaren keskustassa sijaitseva alue täydentyy asumista ja liiketiloja yhdistävällä keskustakorttelilla ja urheilutalon laajennuksella. Uutta asuntokerrosalaa on kaavaratkaisussa tulossa 24900 k-m2 ja toimitilakerrosalaa 1750 k-m2. Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä alueelle tulisi noin 450 uutta asukasta ja 120–160 työpaikkaa. Kaavaratkaisun yhteydessä laadittiin liikennesuunnitelma, jossa esitettiin erityisesti pikaraitiotien ja huoltoliikenteen tilavaraukset keskusta-alueella.

Teksti: Antti Honkanen