Uusia rivitaloja Furumonkujalle

Aurinkolahteen, Gustav Pauligin kadun ja Furumonkujan viereisellä tontille tulee kolme uutta asuintaloa, joista yksi on 2-kerroksinen ja kaksi 3-kerroksisia. Rakennettava tontti on merkitty kuvaan nuolella.

Aurinkolahteen, Gustav Pauligin kadun ja Furumonkujan viereisellä tontille tulee kolme uutta asuintaloa, joista yksi on 2-kerroksinen ja kaksi 3-kerroksisia. Rakennettava tontti on merkitty kuvaan nuolella.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 31.1. asemakaavanmuutoksen Aurinkolahden Furumonkuja 1 ja 3 tonteille ja katualueelle. Kaavaratkaisu on tehty, jotta Aurinkolahden kaupunkirakennetta saadaan täydennettyä ja alueelle saadaan lisää esimerkiksi lapsiperheille sopivia asuntoja. Kaavaratkaisu mahdollistaa maankäytön tehostamisen rakentumattomalla pientalotontilla sekä tulipalossa vuonna 2011 tuhoutuneen, suojellun huvilarakennuksen tontilla.

Helsingin kaupungin asemakaavoituksen havainnekuvassa näkyy uusien talojen sijainnit.

Helsingin kaupungin asemakaavoituksen havainnekuvassa näkyy uusien talojen sijainnit.

Tonteille on suunniteltu kahta kolmikerroksista rivitaloa ja yhtä kaksikerroksista rivitaloa. Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on e = 0,6. Uutta asuntokerrosalaa on 1 350 k-m². Uudesta kerrosalasta aiheutuva asukasmäärän lisäys on noin 30 asukasta. Kokonaisuutena tonteille rakentuu asuntoja noin 50 asukkaalle.

Tonteilla säilytetään kaupunkikuvallisesti arvokasta puustoa ja metsälehmus sekä uudisrakentaminen sovitetaan aluetta ympäröivään pientalokantaan. Suunnitelmiin on saapuneen runsaan asukaspalautteen perusteella tehty useita muutoksia kaavaprosessin aikana.