OmaStadi-äänestyksessä liki 700 ehdotusta

OmaStadin kolmannen kierroksen äänestys järjestetään 28.2.–17.3. Äänestettäviin ehdotuksiin voi nyt tutustua OmaStadi-sivustolla omastadi.hel.fi Kukin asukas voi valita viisi mieluisinta 698 ehdotuksesta, joita kaupunkilaiset ovat esittäneet. Kaupunki toteuttaa suosituimmat ehdotukset.

Osallistuva budjetointi on vakiintunut toimintatapa Helsingissä. Se innostaa kaupunkilaisia osallistumaan ja vaikuttamaan. OmaStadissa äänestäjän on oltava vähintään 13-vuotias helsinkiläinen. Äänestää voi OmaStadin verkkosivuilla ja tietyissä Helsingin kaupungin toimipisteissä.

Kaupunki teki päätöksen siitä, mitkä OmaStadin 1 626 ehdotuksesta etenivät äänestykseen. Kaikki ehdotukset on arvioitu OmaStadin reunaehtojen mukaisesti. Kaikkien hylättyjen ehdotusten yhteydessä on perustelut siitä, miksi ehdotus ei ole Oma-
Stadin reunaehtojen mukainen.