Yhteiskaivuita ja olemassa olevaa infraa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan

Vastaus S. Liljeströmin mielipidekirjoitukseen Vuosaari-lehdessä 30.4.2024

Kaapelitöitä Airoparintiellä. Kuva: Vuosaari-lehti

Kaapelitöitä Airoparintiellä. Kuva: Vuosaari-lehti

Kysyntä Elisan valokuituyhteyksille on viime vuosina kasvanut, ja siksi haluamme toteuttaa valokuituyhteyden mahdollisimman monelle sitä kaipaavalle asiakkaalle. Kysynnän määrä määrittää sen, minne ja milloin valokuitua rakennetaan, eli kun tarpeeksi suuri määrä asiakkaita tilaa valokuidun, voidaan valokuituverkko rakentaa alueelle. Rastilassa moni asiakas on toivonut valokuituyhteyttä Elisalta, ja nyt rakennustyöt alkavat.

Valokuitumarkkinan aktivoiduttua törmätään toisinaan Rastilan kaltaiseen tilanteeseen, jossa useampi toimija rakentaa samalle alueelle valokuituverkon. Rakentamisen aikataulu ei aina osu yksiin, mutta pyrimme mahdollisuuksien mukaan rakentamaan valokuituverkkoa yhteiskaivuina.

Valokuitukaapelin asentamisessa Elisa hyödyntää olemassa olevaa telekaapeliputkistoa, joka kulkee jo valmiiksi maan alla. Tällöin valokuitu voidaan asentaa samaan putkeen muiden Elisan kaapelien kanssa, eikä maata tarvitse avata koko kaapelin matkalta. Kaivutyö on tällöin nopeammin tehty ja jäljet siistimmät.

Koska valokuidun kysyntä on tällä hetkellä runsasta ja rakentaminen vilkasta, on tärkeää pitää asukkaille koituvat häiriöt minimissä ja siistiä työmaat sovitussa aikataulussa. Näihin asioihin olemme vahvasti sitoutuneet ja työn laatu on meille kunnia-asia. Samalla ymmärrämme Rastilan asukkaiden huolen ja harmistuksen, ja pyydämme kärsivällisyyttä kaivutöiden ajaksi.

Laura Soikkeli,
Elisan kodin yhteyksistä vastaava johtaja