Lukioprojekti etenee

Vuosaaren lukion uusi rakennus.

Havainnekuvassa uusi lukio on ympyröity punaisella. Havainnekuva: Helsingin kaupunki

Kaupunkiympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle 2.10.2018 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä, joka mahdollistaa uuden, monikäyttöisen lukiorakennuksen rakentamisen Vuosaareen, Tyynylaavantien varteen. Alueelle on suunniteltu rakennetussa ympäristössään elämyksellistä, monitoimista koulurakennusta 900 oppilaalle jalankulkuympäristön monipuolisuutta painottaen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteet 15.11.2016. Suunnitteluperiaatteiden mukaan lukio siirtyy metroaseman läheisyyteen. Opetustilojen monikäyttöisyyttä parannetaan ja samalla varaudutaan lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen tilatarpeeseen.

Uutta kerrosalaa on 9 000 k-m2. Korttelitehokkuus on ek=2,5. Palveluhanke ei aiheuta suoraa lisäystä asukasmäärään. Kävely-yhteyksiä Kallahdesta Vuotien yli ja metroaseman suunnalta keskustaan vahvistetaan uudella Mosaiikkikujalla. Mosaiikkikujan alla kulkeva ajoyhteys palvelee uuden lukion korttelin lisäksi Vuosaaren Urheilutaloa ja Mosaiikkitorin pysäköintilaitosta.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia julkisista rakennuksista 26 miljoonaa euroa, katu ja aukio-alueista 3 miljoonaa euroa, kansi ja alikulkurakenteista 3,5 miljoonaa euroa, maaperän kunnostamisesta 2,5 miljoonaa euroa, eli yhteensä 35 miljoonaa euroa. Uuden koulun rakentamiskustannuksiksi on Pormestarin talousarviossa vuodelle 2018 budjetoitu noin 26 miljoonaa euroa (ilman alv.)

Rehtori Marko Paju tyytyväinen projektin etenemiseen

Vuosaaren lukion rehtori Marko Paju on ollut tyytyväinen uuden lukiorakennushankkeen etenemiseen.

– Itse asiassa tämä asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen oli vain muodollisuus; projekti on edennyt hyvin, Paju toteaa.

– Kolme urakoitsijaa on nyt loppusuoralla ja niiltä on saatu ensimmäiset luonnokset, joista tehdään tammi–helmikuussa pisteytys. Paras urakoitsija valitaan, ja se ryhtyy sitten toteuttamaan suunnitelmaa. Vaikea sanoa, milloin ensimmäinen lapionpisto työmaalla tehdään, ehkä syksyllä 2019. Valmistumisen tavoiteaika on elokuu 2021, Vuosaaren lukion rehtori Marko Paju arvelee.

Teksti: Eero Honkanen