Vuosaaren uuteen lukioon tulossa harrastetilaa asukkaille

Vuosaaren uuden lukion havainnekuva.

Vuosaaren lukio on Helsingin kaupungin ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettava hanke. Havainnekuva: Verstas Arkkitehdit

Helsingin kaupunki pääsee pitkän tauon jälkeen rakentamaan uuden lukion. Vuosaaren keskustaan halutaan toteuttaa laadukas 900 opiskelijan tarpeisiin sopiva lukiorakennus, joka avautuu iltaisin laajaan harraste- ja asukaskäyttöön. Vuosaaren lukio on Helsingin ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettava hanke.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto käsitteli lukion hankesuunnitelmaa ja elinkaarihankkeen toteuttajan valintaa kokouksessaan 7.2.2019. Lautakunta päätti esittää asiaa kaupunginhallitukselle ehdotuksen mukaan. Hankesuunnitelman hyväksymisestä päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto.

Uusi lukiorakennus nousee aivan Vuosaaren ytimeen metroaseman ja urheilutalon väliin osoitteeseen Mosaiikkiraitti 2. Rakennus on osa Vuosaaren keskustan kehittämishanketta.

Kattopiharatkaisut tarjoavat käyttäjille virikkeellisiä ympäristöjä

Vuosaaren lukiolle on etsitty ratkaisua, jossa rakennuksen toiminnallisilla ominaisuuksilla, kaupunkikuvallisilla arvoilla ja arkkitehtuurilla on korkea painoarvo. Ratkaisun kattopihamaailma antaa virikkeellisen ympäristön koululaisille ja kuntalaisille monimuotoisuudellaan, jonka useat nousevat pihat ja kattotasot mahdollistavat.

Rakennuksen toiminta näkyy ulospäin, minkä lisäksi toiminta voidaan jopa tuoda ulos, kun useammasta kerroksesta pääsee suoraan ulos omalle pihatasolleen. Katutason umpinaisissa seinäpinnoissa on luotu virikkeellistä ympäristöä jalankulkijoille mm. monipuolisella pinnan käsittelyllä. Sisäänkäyntejä on korostettu materiaalinvaihdoksilla.

Talo halutaan pitää käytössä kaikkina viikonpäivinä

Vuosaaren lukion tilajärjestelyt tukevat lukion musiikki- ja teknologiapainotteista opetusta ja taiteen perusopetusta. Lukioon luodaan nykyaikainen oppimisympäristö, joka tarjoaa mahdollisuudet yhteistyöhön ja monipuolisten työtapojen käyttöön.

Lukiorakennus tuo kaivattua lisätilaa asukastoiminnalle ja järjestöille sekä tapahtumille erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Muun muassa taiteiden oppimistilat, näyttämö, ravintolasali, yhteisöllinen tila, intensiivisen työn tiloja, pienryhmätiloja sekä monitoimisali voidaan ottaa iltakäyttöön.

Vuosaaren lukion uusi rakennus.

Havainnekuvassa uusi lukio on ympyröity punaisella. Havainnekuva: Helsingin kaupunki

Ekologisuuden tavoitteet ovat korkealla

Rakennuksen suunnitteluissa on käytössä RTS-ympäristöluokitus, joka tukee ympäristövastuullista rakentamista. Uudisrakennus on muodoltaan kapeampi ja korkeampi kuin nykyinen lukiorakennus, jolloin tontti hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti.

Sisätilat ovat tehokkaasti käytettävät. Rakennukseen tulee viherkatto ja sen energiatehokkuutta lisätään mm. aurinkopaneelein. Tavoitteena on energialuokka A. Myös jätteiden lajitteluun varataan riittävästi tilaa.

Rakennus on elinkaarimallin pilottihanke Helsingissä

Vuosaaren lukio on Helsingin ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettava hanke. Rakennus tulee kaupungin omistukseen, mutta hankkeen toteuttaja eli palveluntuottaja vastaa lukiorakennuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja 20 vuoden ylläpitopalvelusta.

Palveluntuottaja suunnittelee ja toteuttaa kohteeseen ratkaisuja, joiden avulla taataan kohteen käytettävyys asetettujen tavoitteiden mukaisesti kustannustehokkaasti. Elinkaarimallin hyödyt perustuvat suurilta osin riskienhallinnan tehokkuuteen ja tarkoituksenmukaiseen vastuiden siirtoon.

Palveluntuottajaksi ehdotetaan YIT Suomi Oy:n ja Caverion Suomi Oy:n ryhmittymää kilpailullisen neuvottelumenettelyn pohjalta. Arkkitehtisuunnittelun on tehnyt Verstas Arkkitehdit Oy.

Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille 2019–21. Hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 28 miljoonaa euroa.

Lähde: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala