Miten Vuoniityn peruskoulun tilaongelmat ratkaistaan?

Vuoniityn peruskoulun johtokunta on ilmaissut huolensa Heteniityntien koulurakennuksen tilojen riittämättömyydestä (Vuosaari-lehti n:o 13/2019), samoin huolensa esittävät eräät koulun musiikkiluokan vanhemmat numeron 15/2019 Lukijalta-palstalla.

Helsingin kaupungin perusopetuksen aluepäällikkö Kimmo Mustonen, miten tilaongelma aiotaan ratkaista?

– Huolenne Heteniityn koulurakennuksen tilojen riittävyydestä on ymmärrettävä. Vuoniityn peruskoulun oppilasmäärä on nouseva. Koulussa on tällä hetkellä noin 890 oppilasta ja syksyn 2019 arvio on noin 950.

Tilatarkastelun ja rehtorien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella oppilaat mahtuvat Vuosaaren peruskoulun rakennuksiin myös lukuvuonna 2019–2020. Kaikki oppilaat eivät valitettavasti pysty opiskelemaan juuri siinä rakennuksessa, jossa huoltajat toivovat. Heteniityn rakennus näyttää täyttyvän tällä hetkellä. Koulun rehtorit harkitsevat kevään aikana, pitäisikö esimerkiksi osan neljäsluokkalaisista opiskella Koukkusaarentien rakennuksessa.

Mistä uudet tilat saadaan Koukkusaarentielle? Ilmeisesti esimerkiksi varastotiloja ja kirjastoa muutetaan luokkatiloiksi? Entä milloin alkaa Heteniityntien toimipisteen perusparannus?

– Syksyä 2020 varten tarvitaan Vuoniityn peruskoulussa lisätilaa. Tämä prosessi on käynnistetty. Heteniityn rakennuksen perusparannus ja laajennus on suunniteltu alkavan vuonna 2023. Tulevaisuudessa Vuosaaren rakentuessa lisää myös koulurakennusten määrää ja kapasiteetteja arvioidaan. Mikäli kaikki suunniteltu lisärakentaminen toteutuu, täytyy tässä suhteessa myös koulutiloja rakentaa lisää. Tarkempia suunnitelmia tällä hetkellä ei vielä ole.

Heteniityntien koulu.

Heteniityntien toimipisteen tilat täyttyvät.

Vuoniityn peruskoulun johtokunnan puheenjohtaja Elina Das Bhowmik, oletko tyytyväinen ratkaisuun?

– Olen todella iloinen, että erilaisin järjestelyin asia ratkesi ja tulevat Heteniityn ekaluokkalaiset pääsevät aloittamaan koulupolun omissa luokkatiloissa. Lisäksi kaupunki on jo aloittanut toimet syksyä 2020 ajatellen.

Tilanne ei kuitenkaan kokonaan ole ohi, sillä Vuoniityn peruskoulun alueelle nousee useita uusia kerrostaloja ja oppilasmäärä jatkaa kasvuaan. Tilanne on sama muualla Vuosaaressa. Koska parakkikylien rakentaminen koulujen pihoille ei ole tarkoituksenmukaista, on pian tehtävä päätöksiä uusista pysyvistä koulutiloista Vuosaareen. Myös uusia päiväkoteja tarvitaan asukasmäärän noustessa. Nyt päivähoitopaikkoja tarjotaan esimerkiksi Sipoosta, joka on perheiden näkökulmasta kestämätöntä.

Haastattelut: Antti Honkanen