Meri-Rastilan itäosan asemakaavan luontoselvityksiä tarkennetaan

Havainnekuvassa näkyy Pohjavedenpuistoon suunniteltua rakentamista.

Havainnekuvassa näkyy Pohjavedenpuistoon suunniteltua rakentamista. Kuva: Helsingin kaupunki

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Meri-Rastilan itäosan asemakaavan 11.2.2020. Lautakunta ohjeisti suunnittelijoita huolehtimaan siitä, että jatkosuunnittelussa tehdään tarvittavat luontoselvitykset osana vuorovaikutusta ja huomioidaan selvitysten tulokset. Lisäksi lautakunta edellytti huomioimaan yleiskaavan kaupunkiluonto-teemakartan mukaiset viheryhteydet ja niiden kehittämisen.

Lautakunnan päätöksen mukaisesti seuraavaksi suunnittelussa tarkennetaan luontoselvityksiä. Selvitysten tulosten ja lautakunnan antamien jatkosuunnitteluohjeiden pohjalta laaditaan uusi versio kaavaehdotuksesta. Uusi versio kaavaehdotuksesta tulee nähtäville arviolta alkusyksystä. Tämän jälkeen asemakaava viedään tarkistettuna ehdotuksena kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn ja edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Länsiosan ehdotus lautakuntaan syksyllä

Meri-Rastilan länsiosan kaavaehdotus hyväksyttiin lautakunnassa syyskuussa 2019. Kaavaehdotus viimeistellään muistutusten ja lausuntojen pohjalta, ja se tuodaan tarkistettuna ehdotuksena uudelleen lautakunnan käsittelyyn näillä näkymin ensi syksynä.

Katso itäosan asemakaavan suunnitteluaineisto.  

Katso länsiosan asemakaavan suunnitteluaineisto.

Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet

Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteiden luonnos tulee kommentoitavaksi KerroKantasi-palveluun huhtikuussa. Palvelun osoite on kerrokantasi.hel.fi

Suunnitteluperiaatteissa määritellään alueen täydennysrakentamisen, virkistysalueiden ja palvelurakenteen tärkeimmät tavoitteet. Painopisteenä ovat Puotilanrantaan, Rastilanrantaan ja myöhemmin Rastilan kartanon alueelle sijoittuvat uudet ja täydentyvät asuinalueet, lahden ympäristön reitistö ja palvelut.

Tutustu suunnitteluaineistoon.