Heteniityntien koulun tontille suunnitellaan muun muassa päiväkotia ja kokoontumistiloja

Asuinrakentamisen myötä Vuosaaressa on jatkossa tarve myös esimerkiksi koulujen ja päiväkotien lisätiloille. Helsingin kaupungin asemakaavoitus hakeekin nykyisen Vuoniityn peruskoulun Heteniityntien toimipisteen tontin ja sen lähiympäristön asemakaavan muutosta.

Heteniityn koulun (Heteniityntie 4) tontille suunnitellaan koululaajennusta, jossa olisi koulutilojen lisäksi yleisiä liikunta- ja kokoontumistiloja sekä päiväkoti. Samalla myös Heteniityn urheilupuiston pysäköintialueita ja puiston läpi kulkevia reittejä kehitetään. Lisäksi tontille 54065/1 tutkitaan täydennysrakentamista.

Heteniityn asemakaavan muutos.

Karttakuvassa näkyy, mitä Heteniityn koulun asemakaavan muutos koskee. Kuva: Kaupunkiympäristön toimiala, asemakaavoitus

Vuoniityn peruskoulun Heteniityn toimipisteen laajennus on tarpeen, sillä koulun nykyiset tilat eivät riitä nykyistä suuremmalle oppilasmäärälle. Tontille tulee ensin väliaikainen lisärakennus, mutta nyt haussa olevan asemakaavan muutoksen myötä paikalle tulisi pysyvä lisärakennus. Täältä voit lukea lisää väliaikaisesta lisärakennuksesta. Koulun tontilla olevien 1- ja 2-kerroksisten asuintalojen purkua suunnitellaan, jotta laajennus voitaisiin toteuttaa.

Kallvikintien katutilassa varaudutaan tulevaisuudessa Kallvikintielle suunniteltavan Jokeri 2 -pikaraitiotieyhteyteen. Alueen pysäköintipaikkojen riittävyyttä tutkitaan suhteessa kasvaviin käyttäjämääriin sekä mahdollisesti toteutettavan uuden yleisen liikuntasalin tarpeisiin.

Heteniityn urheilupuiston alueella tutkitaan ulkoilureitin kehittämistä osana tavoitteellista viher- ja virkistysverkostoa (VISTRA).

Tontilla 54065/1, jolle tutkitaan täydennysrakentamisen mahdollisuutta, sijaitsee 2-kerroksinen rivitalo. Tontin länsiosassa on pysäköintialue ja autokatos.

Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat esillä 27.4.–18.5.2020 seuraavissa paikoissa:

– verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

– Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (Sörnäistenkatu 1, ala-aula). Aukiolot kannattaa tarkastaa puhelimitse 09 310 22111 tai verkosta hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot

– suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi (Valitse ylävalikosta kohta SUUNNITELMAT.)

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 18.5.2020. Lisätietoja: Jussi Ukkonen, p. 09 310 20516, jussi.ukkonen@hel.fi

Kaavaehdotus, jota on tarvittaessa tarkistettu julkisen nähtävilläolon jälkeen, esitellään lautakunnalle arviolta vuonna 2022.