Meriväylän ja satama-altaan syventämishankkeen urakoitsija valittiin

Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämisen toteutuksesta vastaavaksi urakoitsijaksi on valittu suomalainen Terramare Oy, joka on maa- ja vesirakentamisen johtava ammattilainen Suomessa ja muualla Pohjoismaissa.

Väyläviraston, Helsingin Sataman ja Helsingin kaupungin yhteishankkeena toteutettavassa hankkeessa nykyinen Vuosaaren meriväylä ja osa satama-alueesta syvennetään 11 metristä 13 metriin. Hankkeen aikana maamassoja ruopataan noin miljoona kuutiota. Lisäksi vedenalaisesta kallionlouhinnasta syntyy louhetta noin 0,8 miljoonaa kuutiota.

– Tämä on meille tärkeä ja tavoiteltu ruoppaustyö. Pääsemme kehittämään Suomelle elintärkeää tavaraliikennesatamaa, jota olemme alun perinkin olleet rakentamassa. Näin korona-aikana hanke myös varmistaa hyvän työllisyyden tälle ja ensi vuodelle. Yhteistyö Helsingin Sataman, Väyläviraston ja Helsingin kaupungin kanssa on sujunut aiemminkin hyvin, joten työt on ilo aloittaa, kommentoi Terramare Oy:n toimitusjohtaja Hannu Tomperi.

Terramare Oy on erikoistunut ruoppaustöihin, vedenalaiseen louhintaan, satama- ja laiturirakentamiseen, liukuvalukohteisiin sekä ympäristörakentamiseen. Se on johtavan hollantilaisen maailmanlaajuisesti toimivan ruoppauksen ja meripalvelujen asiantuntija Royal Boskalis Westminster nv:n tytäryhtiö.

Työt käynnistyvät Vuosaaren satama-altaasta kesäkuussa 2020 ja jatkuvat syksyllä meriväylällä. Hankkeella on EU:n tukirahoitus. Urakoitsijan kilpailutus tehtiin rakennussuunnittelun valmistuttua julkisten hankintojen sääntöjen mukaan.

Hankkeen tavoitteena on parantaa erityisesti konttiliikenteen kuljetustaloutta ja kehittää sataman kilpailukykyä. Meriväylän syventämisen myötä osalla rahtialuksista lastikapasiteetti voidaan lähes kaksinkertaistaa, mikä tuo merkittäviä kuljetuskustannussäästöjä ja pienentää alusliikenteen ympäristövaikutuksia. Rakentamiseen kelpaavien louhemassojen kuljetus Hernesaareen, Länsisatamaan ja Vuosaaren merikeskukseen meritse katuverkon sijaan tuo kaupungin aluerakentamiskohteissa merkittäviä kustannussäästöjä ja vähentää kuljetusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Hyötykäyttöön kelpaamattomat ruoppausmassat kuljetetaan ulkomerellä sijaitsevalle Vuosaaren meriläjitysalueelle.

Hankkeen toteuttamiseksi on olemassa vaadittavat vesilain mukaiset luvat. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi kahtena avovesikautena 2020–2021. Uusi syvempi väylä otetaan käyttöön vuoden 2021 lopussa.