Virkistysalueet laajenevat Vuosaarenhuipulla, Uutelassa ja Ramsinrannassa

Nuottasaaren ranta. Nuottasaari sijaitsee Uutelan ulkoilualueen edustalla. Kuva: Helsingin kaupunki

Nuottasaaren ranta. Nuottasaari sijaitsee Uutelan ulkoilualueen edustalla. Kuva: Helsingin kaupunki

Vuosaaren virkistysalueet laajenevat lähivuosina, kun useat virkistysalueisiin liittyvät suunnittelu- ja rakennushankkeet etenevät. Vuosaaren entisen kaatopaikan kunnostus valmistuu ensi vuonna, jolloin on myös tarkoitus juhlistaa koko Vuosaarenhuipun avaamista yleiseen käyttöön. Uutelan ulkoilualue puolestaan laajenee, kun Nuottasaaressa ja Hallkullanniemessä liitetään noin viisi hehtaaria osaksi vapaasti käytettävää virkistysaluetta ja sen ulkoilureittejä. Ramsinrannassa rantareittiä yhtenäistetään vireillä olevien kaavamuutosten yhteydessä.

Vuosaarenhuippua viimeistellään parhaillaan monipuoliseksi lähiluontokohteeksi. Samalla reitistöä parannetaan ja ne kytkevät Vuosaarenhuipun entistä paremmin osaksi Mustavuorta ja muita viheralueita. Lähiluontopalvelut kohenevat Vuosaarenhuipun alueella kertaheitolla, kun alueelle tulee kaksi opastuskonttia, piknikpaikka, kuivakäymälä sekä kaksi opastettua luontopolkua. Vuosaarenhuipun virkistysaluekokonaisuus on yli 60 hehtaaria, mikä vastaa nelinkertaista Kaivopuistoa.

Uutelan virkistysalueeseen ollaan liittämässä noin viiden hehtaarin laajuista aiemmin yksityisomistuksessa ollutta aluetta Hallkullanniemestä ja Nuottasaaresta. Alueelle laaditaan parhaillaan asemakaavaa, jonka päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä ja siitä voi antaa palautetta 16.11.–4.12.2020. Virkistysalueen laajentamisen lisäksi alueen luontoon sekä huvilakulttuuriin liittyvät arvot pyritään turvaamaan ja Nuottasaaren laiturin uudistaminen mahdollistetaan. Laiturin läheisyyteen on suunnitteilla myös pienimuotoisia merellisiä matkailupalveluita. Kaavaehdotus menee päätöksentekoon arviolta keväällä 2021.

Lisäksi pienempiä muutoksia on suunnitteilla Ramsinrannassa vireillä olevissa kaavamuutoksissa, joissa nykyisistä yksityisalueista tulee osittain yleisiä virkistysalueita. Muutosten tavoitteena on muun muassa yhtenäisen rantareitin toteuttaminen.