Meri-Rastilan itäosan asemakaava valtuustoon

Havainnekuva Vuotieltä Pohjavedenpuiston suuntaan. Kuva: Avarrus Arkkitehdit

Havainnekuva Vuotieltä Pohjavedenpuiston suuntaan. Kuva: Avarrus Arkkitehdit

Helsingin kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 27.9. uudemman kerran Meri-Rastilan itäosan asemakaavanmuutosta. Se koskee Meri-Rastilan 1990-luvun alussa rakennetun kerrostaloalueen itäosaa ja Ison Kallahden puistoa sekä Kallahden länsiosan viheralueita, Pohjavedenpuistoa ja Ullaksenpuistoa sekä asuinalueiden sisäisiä katualueita. Muutoksella alueelle tulisi uusia asuntoja noin 2 000 asukkaalle.

Kaavan palautusehdotus ei mennyt äänestyksessä läpi, joten asian käsittely etenee kaupunginvaltuuston kokoukseen keskiviikkona 6.10.

Vuotien viereiseen Pohjavedenpuistoon suunniteltuja taloja.

Vuotien viereiseen Pohjavedenpuistoon suunniteltuja taloja.