Eriäviä mielipiteitä kirvoittanut asemakaava kolmannella yrittämällä läpi lautakunnassa

Kuvassa Hallkullanniemestä Nuottasaareen johtava kivisilta. Kaavaratkaisulla pääosa alueesta saadaan virkistysalueiden ylläpidon piiriin ja kaupunkilaisten käyttöön. Vuosaaren virkistyskäytössä olevien merenranta-alueiden koko kasvaa 5 hehtaaria.

Kuvassa Hallkullanniemestä Nuottasaareen johtava kivisilta.

Uutelan Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaavaa käsiteltiin kaupunkiympäristölautakunnassa kolmesti. Esitys sisälsi monia asukkaita sekä yhdistyksiä hiertäviä kohtia. Asia jäikin lautakunnassa vielä 1.3. pöydälle Sami Kuuselan (sd.) ja 8.3. Mia Haglundin (vas.) ehdotuksesta. Kolmannella yrittämällä 15.3. ehdotus meni kokouksessa läpi, ja se esitetään Helsingin kaupunginhallitukselle. Esitykseen sisällytettiin 15.3. Sami Kuuselan (sd.) ja Eveliina Heinäluoman (sd.) vastaehdotus, jonka lautakunta hyväksyi yksimielisesti. Vastaehdotuksessa sanotaan: ”Lisäksi varmistetaan, ettei Uutelan alueen autoliikenne kasva merkittävästi nykyisestä.” Esityksen muihin kohtiin voi tutustua tässä artikkelissa tarkemmin.

Yhdistyksiltä eriäviä mielipiteitä

Villa Notsund.

Villa Notsund saattaisi paremminkin sopia pienimuotoisen kahvilatoiminnan tilaksi, ja Nuottasaari pitäisi säilyttää luonnontilaisena ja rakentamattomana, todettiin yhdistysten kannanotoissa.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta ovat jättäneet Uutelan kaavasta vuosien varrella jo useamman mielipiteen, ja ne järjestivät myös kaavakävelyn kaupunkiympäristölautakunnalle alueella viime kesänä. Vuosaarelaisyhteisöt ovat painottaneet alueen luonto- ja kulttuuriympäristöarvojen vaalimisen tärkeyttä sekä puolustaneet koko alueen säilymistä kaikille avoimena uutena osana Uutelan ulkoilualuetta. Viimeisimmässä muistutuksessaan 23.10.2021 ne korostivat Nuottasaaren säilyttämistä luonnontilaisena, ja yhteisöt ehdottavat puretun kesämökin paikalle tehdyn sepelikentän palauttamista luonnontilaan. Mahdollista pienimuotoista yleistä kahvila- ja saunatoimintaa ne pitävät Nuottasaaren sijaan mahdollisena Villa Notsundin tontilla. Kannanotossa epäillään monien uusien luontopolkujen tarpeellisuutta ja polkujen leveyttä.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys eli Helsy jätti kaavasta kannanoton 8.3.2022. Helsyn huomio kiinnittyy myös muun muassa alueelle suunniteltuihin reitteihin ja polkuihin. Suunnitelmiin merkityt polut ovat yhdistyksen mielestä liian leveitä. Myöskään parkkialueen laajentaminen puutarhapalstojen luona ei tue aiemmin asetettua tavoitetta rauhoittaa Uutela moottoriliikenteeltä. Nuottasaareen suunniteltu laituri ja mahdollinen uudisrakennus kaipaavat Helsyn mielestä tarkempia määräyksiä. Nuottasaaresta puretun rakennuksen tilalle kaavaillun uudisrakennuksen toiminnot tulisi paremminkin sijoittaa mantereen puolella olevan Villa Notsundin tiloihin, todetaan myös Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kannanotossa. Helsy kaipaa lisäksi kunnollisen lepakkoselvityksen tekemistä kaava-alueella.