Hotel Rantapuiston laajennus varmistui

Kaavamuutos mahdollistaa Hotel Rantapuiston laajenemisen ja uusien kerrostalojen rakentamisen Valkkusuonkujan varteen. Kuva: Arkkitehtityöhuone ARPT Oy, Trea team for Resilient Architecture Oy, Aino Landscaping Oy

Kaavamuutos mahdollistaa Hotel Rantapuiston laajenemisen ja uusien kerrostalojen rakentamisen Valkkusuonkujan varteen. Kuva: Arkkitehtityöhuone ARPT Oy, Trea team for Resilient Architecture Oy, Aino Landscaping Oy

Kaupunginvaltuusto päätti 13.4. kokouksessaan asemakaavan muutoksesta Meri-Rastilan Ramsinrannassa sijaitseviin kortteleihin. Kaavaratkaisu mahdollistaa Hotel Rantapuiston laajenemisen entistä monipuolisemmaksi kongressi- tai lomahotelliksi. Kaava sisältää myös asuin-, liike- ja palvelutiloja sisältävien kerrostalojen rakentamisen Furuborginkadulle ja Valkkusuonkujan varteen.

Nyt hyväksytyn kaavaratkaisun tavoitteena oli täydentää Ramsinrannan asuinaluetta mahdollistamalla asuin-, palvelu- ja / tai liikerakentamisen Valkkusuonkujan varteen kolme-viisikerroksisiin kerrostaloihin. Asemakaavan muutoksen tavoitteena oli myös edistää alueen elinkeino- ja palvelurakenteen kehittymistä, sillä kaavamuutos mahdollistaa Hotelli Rantapuiston laajenemisen. Suunnittelussa varaudutaan myös hotellin mahdollisiin myöhempiin laajennustarpeisiin ohjeellisella rakennusalalla. Nyt valmisteltavassa asemakaavassa ohjeelliselle rakennusalueelle ei kuitenkaan osoiteta rakennusoikeutta ja näin ollen kaavamuutos ei mahdollista sellaisenaan niiden rakentamista. Uuden rakentamisen mittakaava pyritään sovittamaan olemassa olevan rakennuskannan pienipiirteisyyteen ja hotellin suojeltuun rakennettuun ympäristöön. 

Alueen kävely- ja pyöräilyn yhteyksiä parannetaan lisäämällä Valkkusuonkujalle jalkakäytävä. Täältä voi lukea kaavasta lisää.