Kaupunkipyöräasemia tulee Vuosaareen ehkä jo kesällä 2021

Kaupunkipyöriä on kaivattu myös Vuosaareen. Kuva: HKL

Kaupunkipyöriä on kaivattu myös Vuosaareen. Kuva: HKL

HKL:n johtokunta päätti torstaina 19.11. omalta osaltaan hyväksyä suunnitelman kaupunkipyöräpalvelun laajentamisesta kattamaan koko Helsingin alue.

Laajennuksen myötä kaupunkipyöräpalvelu tulee kattamaan koko Helsingin lukuun ottamatta Kehä III:n ulkopuolelle jääviä alueita (Östersundom ja Ala-Tikkurila). Laajennuksen vuoksi koko kauden käyttömaksu nousee viidellä eurolla, muut hinnat pysyvät ennallaan. Korotuksella katetaan palvelun kustannuksia, jotka ovat tämän ja edellisen laajennuksen myötä nousseet merkittävästi. Tällä mallilla käyttömaksuilla ja kaupungin tuella katettu osuus on samassa suhteessa muiden joukkoliikennepalveluiden kanssa.

Laajennuksessa saataisiin 105 uutta asemaa ja 1 050 uutta pyörää, joilla täydennettäisiin myös olemassa olevaa palvelualuetta.

– Asemien tarkkoja sijainteja suunnitellaan parhaillaan, asemia tulee olla tarpeeksi tiheässä, jotta palvelua käytetään ja järjestelmä toimii, HKL:n projektipäällikkö Samuli Mäkinen kertoo.

Vuosaareen on jo vuosia kaivattu kaupunkipyöriä helpottamaan ihmisten liikkumista. Jos HKL:n suunnitelmat toteutuvat, tulee Vuosaaressa asemia runsaasti muuallekin kuin metroradan läheisyyteen.

– Alustavien suunnitelmien mukaan Vuosaareen tulisi 19–20 pyöräasemaa. Uskomme, että Vuosaaressa olisi paljon käyttöä liityntäliikenteen lisäksi myös sisäiselle kaupunkipyöräliikenteelle. Asemia on suunniteltu esimerkiksi virkistys- ja liikuntapaikkojen läheisyyteen, projektipäällikkö Samuli Mäkinen paljastaa.

Helsingin ja Espoon yhtenäinen kaupunkipyöräpalvelu vaatii saman sisältöiset päätökset molemmilta kaupungeilta. Palvelun suunnitellun kaltaisen laajennuksen ja sen vaatiman hinnan korotuksen toteutuminen edellyttää näin vielä, että vastaava päätös tehdään Espoossa, missä asiaa käsitellään teknisessä lautakunnassa 9.12. HKL:n johtokunta tekee tämän jälkeen varsinaisen hankintapäätöksen laajennuksesta joulukuussa.

Laajennuksen toteutuminen edellyttää myös, että Helsingin kaupungin budjettiin hyväksytään kaupunkipyörien osalta esitetty kustannus.

– Laajennussuunnitelmille on vankat perusteet, ja tähän mennessä asiaan on suhtauduttu positiivisesti. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin kaupunkipyöräpalveluasemat tulevat Vuosaaressa käyttöön kesäkuussa 2021, projektipäällikkö Samuli Mäkinen sanoo.

Mikäli Espoo ei kannata hinnan nostoa, arvioidaan laajennuksen kattamaa aluetta ja kustannuksia uudelleen.

Haastattelu: Antti Honkanen

Juttua muokattu perjantaina 20.11.2020 kello 14.40: lisätty Samuli Mäkisen kommentit.