Mitkä ovat vuosaarelaisvaltuutetuille tärkeitä asioita?

Uuteen kaupunginvaltuustoon valittiin viisi vuosaarelaista. Kysyimme heiltä, mitkä ovat heistä sellaisia Vuosaareen liittyviä tärkeitä asioita, joita he aikovat ja haluavat ajaa. Entä pitävätkö he mahdollisena yhteistyön tekemisen muiden vuosaarelaisvaltuutettujen kanssa puoluekannasta riippumatta?

Shawn Huff

Vihreä liitto, 1 137 ääntä

Shawn Huff.

– Mielestäni valtuutetun tärkeimpiä tehtäviä on ottaa huomioon asukkaiden mielipiteitä. Vuosaarelaisena haluan pitää huolen siitä, että asukkaiden toiveita kuullaan, kun on kyse uusista kaavoituksista. Haluan myös parantaa lasten harrastusmahdollisuuksia. Laadukkaiden ulkoliikuntapaikkojen lisääminen ja olemassa olevien paikkojen kunnostaminen on ensisijaisen tärkeää. Jopa tunnilla arkipäivien koulusalivuorojen aikaistaminen ehkäisisi ruuhkaa, ja vähentäisi tarvetta käyttää kalliimpia yksityissaleja. Jos pystymme alentamaan seuramaksuja, voimme parantaa lasten ja nuorten harrastustilannetta, mikä on tärkeää varsinkin nyt koronarajoitusten jälkeen, kun harrastusmäärät ovat laskeneet.

– Kunnan valtuustoissa ja lautakunnissa asioiden edistäminen tapahtuu yhteistyön ja kompromissien kautta. Vaikka me vuosaarelaiset kaupunginvaltuutetut olemme eri puolueista, meitä kuitenkin yhdistää asuinpaikka, Vuosaaren tuntemus ja halu palvella vuosaarelaisia asukkaita.

Nuutti Hyttinen

Perussuomalaiset, 436 ääntä

Nuutti Hyttinen.

– Rastilan leirintäalue on säilytettävä matkailukäytössä sekä Uutelan ja Mustavuoren laajat, yhtenäiset metsäalueet sekä Meri-Rastilan rantametsä kokonaisina viheralueina ja virkistyskäytössä. Vuosaaren palvelutarjontaa on kehitettävä vastaamaan kasvavan väestön tarpeita. Erityisesti sote-palvelut ovat jääneet muusta kaupungista jälkeen, ja Meri-Rastilaan tarvitaan oma terveysasema. Asukkaille pitää tarjota riittävät palvelut kaupunginosan sisällä ilman tarvetta matkustaa muihin kaupunginosiin. Joukkoliikenneyhteyksiä tulee kehittää siten, että liikennöintiaikoja ei lyhennetä tai vuorovälejä pidennetä ja poikittaisyhteyksiä kehitetään 560-linjan lisäksi myös muualle Vantaan suuntaan. Itäväylän ja Kehä I:n eritasoliittymä tulee toteuttaa ja jatkuvasta nopeusrajoitusten laskemisesta pääväylillä on luovuttava.

– Kyllä. Olen myös tulevalla kaudella valmis tekemään yhteistyötä Vuosaaren hyväksi kaikkien ryhmien kanssa. Kannatan hyviä ideoita niiden esittäjästä riippumatta.

Maarit Vierunen

Kansallinen Kokoomus, 803 ääntä

Maarit Vierunen.

– Teen parhaani, että vuosaarelaisten terveyspalvelut saadaan toimimaan, nuorten ja lasten hyvinvointiin panostetaan eri tavoin (esimerkiksi erilaiset harrastusmahdollisuudet, terveet ja turvalliset koulutilat, aktiivinen nuorisotyö), rakentaminen Vuosaaressa tapahtuu virkistysalueet ja luonto huomioon ottaen, Rastilan leirintäalue säilyy ja sitä kehitetään nykyisestä vielä parempaan.

– Minusta on todella tärkeätä, että me vuosaarelaiset valtuutetut teemme yhteistyötä yli puoluerajojen. Toinen tärkeä asia on se, että Vuosaarta kehitetään yhdessä asukkaiden kanssa, eli pyrin pitämään valtuustokaudella tiiviin keskusteluyhteyden myös vuosaarelaisten kanssa.

Alviina Alametsä

Vihreä liitto, 3 267 ääntä

Alviina Alametsä.

– Vuosaaren terveydenhuoltoon on liian pitkät jonot. Ne täytyy purkaa ja panostaa erityisesti mielenterveyden hoitooxn. Vuosaari tarvitsee oman maksuttoman, avoimen Mieppi-mielenterveysklinikan, joita on valtuustoaloitteestani perustettu jo Kalasatamaan ja Myllypuroon. Lisäksi haluan edistää luonnon suojelemista ja esimerkiksi uimalaitureita meren rantaan.

– Ehdottomasti! Olen aina tehnyt paljon yhteistyötä muiden valtuutettujen kanssa eri puolueista, ja se on antoisimpia puolia valtuustotyöskentelyssä. Olen saanut etenkin mielenterveysasioissa paljon tukea muilta, ja toivon että se jatkuu!

Ville Jalovaara

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, 2 030 ääntä

Ville Jalovaara.

– Jatkan työtäni kaupungin palveluiden parantamiseksi Vuosaaressa vastaamaan nykyistä asukasmäärää. Erityistä on saatava korjausta terveyspalveluiden saatavuuteen. Toivon, että saan vaalitavoitteenani olleelle Meri-Rastilan terveysaseman uudelleen avaamiselle laajaa tukea uudesta valtuustosta.

– Kyllä! Niin vuosaarelaisten kuin muiden alueiden valtuutettujen kanssa. Tietenkin tässäkin huomioiden arvopohjani, että millaisia asioita tuen. Olen kahdeksan vuoden valtuustotyön aikana oppinut, että yhtään asiaa ei valtuustossa saa eteenpäin yksin. Jokainen päätös vaatii enemmistön tuen.

Haastattelut: Eero Honkanen

Vuosaaren vaalitarkastelua

Vuosaaressa oli 30 921 äänioikeutettua, joista 16 772 käytti tätä oikeuttaa. Kuntavaalien äänestysprosentti oli 54,2. Se on kovin alhainen luku, mutta koko maan äänestysprosentti oli sekin vain 55,1.

Vuosaaren äänet on laskettu puolueittain. Luvut on laskettu tarkistuslaskennan jälkeen.

Vertailu 2017 vaaleihin

SDP    3 915        23,3 %      +2,0 %

Kok.   3 473        20,7 %       -4,5 %

PS       2 387        14,2 %      +4,7 %

Vihr.  2 320        13,8 %       -4,9 %

Vas.    1 728        10,3 %      +0,2 %

RKP      873         5,2 %        sama

Liik.      554          3,3 %       +3,3 %

KD        473            2,8 %       -1,1 %

Kesk.     410         2,4 %       -0,9 %

Muut   639         3,8 %       +1,0 %

Vuosaaressa on yhdeksän äänestysaluetta. SDP oli suurin kuudella alueella, kokoomus kolmella. Vuosaaren äänten jakautuminen heijastelee tappioiden ja voittojen osalta kohtalaisen selvästi koko kaupungin tilannetta. Kuitenkin kokoomuksen ja vihreiden menetykset olivat täällä suuremmat kuin koko kaupungissa. Toisaalta sosialidemokraatit ja perussuomalaiset lisäsivät kannatustaan enemmän kuin muualla Helsingissä. Puolueiden kannatuksen muutoksia on Vuosaaren eri alueilla hieman vaikeaa seurata, koska asukasmäärän lisääntyessä äänestysalueita on lisätty ja niiden rajoja muuteltu.

Vuosaaren kannalta positiivisinta oli, että täältä valittiin ennätysmäiset viisi valtuutettua. Kaupunginvaltuuston neljässä suuressa ryhmässä on nyt vuosaarelainen edustus: kokoomuksessa Maarit Vierunen, vihreissä Alviina Alametsä ja Shawn Huff, sosialidemokraateissa Ville Jalovaara ja perussuomalaisissa Nuutti Hyttinen. Toivottavasti he pystyvät hyvään yhteistyöhön Vuosaaren keskeisten kysymysten ratkaisuissa.

Vuosaarelaisista ehdokkaista selkeä ykkönen Vuosaaressa oli Ville Jalovaara, joka keräsi täältä 1803 ääntä ja yhteensä 2030 ääntä. Helsingin ja koko maan ”äänikuningas” perussuomalaisten Jussi Halla-aho sai Vuosaaresta 1191 ääntä ja sai kakkossijan vuosaarelaisten antamista äänistä.

Tulostarkastelun koonnut: Jyrki Lohi